Komerční banka nabízí nově zvýhodněné úvěry pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky

11. 10. 2009 – 19:08 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Komerční banka nabízí nově zvýhodněné úvěry pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská investiční banka (dále EIB) připravila jako součást boje proti hospodářské krizi nový program pro malé a střední podniky. Díky nedávno uzavřené smlouvě může Komerční banka tyto výhodné úvěry nabídnout také českým firmám a podnikatelům, kteří zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců.


Získání zvýhodněného úvěru je pro malé a střední podniky velmi jednoduché. Klient jedná pouze s Komerční bankou, která vyřídí veškeré formality a zajistí účast klienta v programu. Klient podepisuje běžnou úvěrovou smlouvu, ve které je navíc informován o podmínkách programu EIB. Zároveň je klientovi v rámci programu snížena úroková sazba používaná Komerční bankou pro daný typ, výši a splatnost úvěru o 0,35 % p.a.

Základní informace o zvýhodněných úvěrech

Výše úvěru

1 - 300 mil. CZK

Měna úvěru

CZK nebo EUR

Podíl úvěru k nákladům projektu

maximálně 100 %

Omezení výše zdrojů

zdroje EIB nesmí spolu s dalšími jinými zdroji EU (např. ze strukturálních fondů) tvořit více než 100 % nákladů projektu

Splatnost úvěru

minimálně 2 roky

Výše výhody pro klienta

nižší úroková sazba o 0,35% p.a.

Oprávněný žadatel

nezávislý malý a střední podnik s méně než 250 zaměstnanci přepočtenými na plný pracovní úvazek.

Do programu Evropské investiční banky je možné zahrnout úvěry, které slouží k financování rozvojových projektů malých a středních podnikatelů. Podporovány jsou veškeré investice související s pořízením hmotného majetku (s výjimkou pozemků) a investice do nehmotného majetku (např. plánování a finanční náklady během výstavby, náklady na výzkum a vývoj, budování distribuční sítě na domácím či jiném trhu v Evropské unii apod.).

Zdroje programu EIB jsou omezené, v Komerční bance mohou získat malé a střední podniky v České republice úvěry v celkové výši 570 milionů korun. Informace o veškerých podmínkách a omezeních poskytnou zájemcům firemní bankovní poradci KB.


Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články