Komu nejraději svěřujeme své peníze? Hlavně švýcarům!

12. 5. 2015 – 11:50 | Banky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Komu nejraději svěřujeme své peníze? Hlavně švýcarům!
Kromě švýcarských, německých a rakouských finančních institucí hodnotí Češi poměrně pozitivně podle průzkumu také britský, nebo americký finanční sektor, méně naopak důvěřují bankám z ekonomik nejvíce zasažen ých finanční krizí. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Češi za chovávají nejvyšší důvěru ve finanční instituce z tradičních evropských zemí. Nejvyšší známky dává 79 % Čechů Švýcarsku, s výrazným odstupem pak sousednímu Německ u a Rakousk u s 48 %, resp ektive 43 %.

Opačný konec žebříčku obsadilo Řecko, jehož finanční instituce označilo jako vysoce nedůvěryhodné přes 70 % dotázaných.

Dobře nedopadly ani české finanční instituce, které se z pohledu důvěry umístily ve druhé polovině řebříčku mezi Belgií a Francií na jedné straně a Španělskem a Řeckem na straně druhé. Vyplývá to z aktuálního průzkum, který byl pro společnost Swiss Life Select realizován prostřednictvím online panelu agentury Ipsos.

Kromě švýcarských, německých a rakouských finančních institucí hodnotí Češi poměrně pozitivně podle průzkumu také britský, nebo americký finanční sektor, méně naopak důvěřují bankám z ekonomik nejvíce zasažených finanční krizí. Ke španělským bankám chová velmi nízkou důvěru třetina Čechů, řecké finanční instituce považuje za vysoce nedůvěryhodné přes 70 procent dotázaných.

„Švýcarsko, to jsou v našich očích často hlavně hodinky, peníze a krásná příroda. Proto jsme se u příležitosti nedávno probíhajících švýcarských dnů v Praze rozhodli podívat blíže na to, zda a proč  je image této země a jejího finančního systému v očích Čechů stále na tak vysoké úrovni. Čísla potvrdila, že tomu tak skutečně je a že jde o takřka neotřesitelné prvenství s velkým odstupem od ostatních zemí,“říká Martin Valach, generální ředitel společnosti Swiss Life Select.

Značka „Swiss made“ se stále těší velké popularitě a pro obyvatele České republiky představuje Švýcarsko symbol. Více než polovina Čechů jej považuje za stabilní, bohatou a krásnou zemi, okolo 40 % jej pak vidí jako vyspělý, bezpečný a důvěryhodný stát.

Vše švýcarské pak Češi vnímají zejména jako kvalitní a precizní, Made in Switzerland s sebou podle Čechů nese i hodnoty tradice, pečlivosti a vyspělosti. To platí mimo jiné i pro finanční instituce. Těm švýcarským totiž Češi důvěřují zdaleka nejvíce z celé Evropy.

Švýcarský bankéř? Profesionál, kterému svěřuje peníze celý svět

Na desetistupňové škále téměř  osm  z deseti dotázaných sáhlo alespoň ke známce  8, třetina respondentů jim udělila  dokonce  nejvyšší  desítku.  Projevuje  se  to i ve  vnímání švýcarských finančníků.
 
Podle Čechů jde o zkušené profesionály. Kromě důvěryhodnosti navíc v našich očích často oplývají také velkým bohatstvím. „To  koresponduje  s až  romantickou představou, kterou často vidíme ve filmu či knížkách. Švýcarský bankéř je podle ní konzervativní starší pán v kvalitním obleku,  který  na  schůzku  přijede  luxusním  automobilem  a  klienta  pozve  na  drahý  oběd  do restaurace na břehu některého z překrásných švýcarských jezer,“vysvětluje Valach.

Hned za Švýcarskem pak Češi nejvíc důvěřují finančním institucím z německy mluvících zemí, avšak až se znatelným odstupem. Německým bankám jednu ze tří nejvyšších známek udělilo 48 % respondentů, rakouským pak 43 % dotázaných. Se 41 % je těsně následuje britské finančnictví.

„Češi  jsou  tradičně  konzervativním  národem,  což se  odráží  také  v našem  přístupu  k financím. Proto  také  více  důvěřujeme  finančním  institucím  ze  zemí,  které  považujeme  za  stabilní,  či důvěryhodné a jejich produkty za kvalitní a precizní. A právě takovými Švýcarsko a jeho produkty v očích Čechů jsou,“komentuje výsledky průzkumu Jan Červenka z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Švýcaři dnes ve svých finančních institucích spravují aktiva v hodnotě přes 6,1 bilionů franků, z toho je více než polovina ze zahraničí. To zhruba odpovídá HDP celého Německa. Za Švýcary tak mluví i čísla.

„Švýcarští finančníci si zakládají na výborné pověsti a jejich systém se od toho obvyklého výrazně liší. Ve Švýcarsku například najdete s amostatnou asociaci bankéřů, která jich sdružuje  přes  18  tisíc. Vzájemně  se  tak  kontrolují  a  udržují  tímto  způsobem  nebývalou  kvalitu napříč celým trhem, “vysvětluje Martin Valach, generální ředitel společnosti Swiss Life Select, jednoho zmála zástupců švýcarského finančního sektoru působících v České republice.

Země helvétského kříže disponuje vysoce vyspělým finančním trhem. Bankovnictví a celý finanční sektor patří  s 15%  podílem na HDP k tahounům  tamní  ekonomiky. Navíc, každý  desátý zaměstnanec ve Švýcarsku pracuje právě ve financích. O kvalitě švýcarského finančního sektoru vědčí i jeho velikost. Ve Švýcarsku dnes působí celkem 283 bank. O proti tomu v České republice dnes působí jen 23 bank a dalších
23 poboček zahraničních bank.

Jedinou švýcarskou finanční institucí působící na území České republika je společnost Swiss Life Select. Ta prostřednictvím  vlastních  poradců  a  obchodních  partnerů  poskytuje svým  klientům komplexní finanční poradenství šité na míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr nejvhodnějších z možných řešení.

Swiss Life Select se v České republice zaměřuje na bonitní klientelu, v loňském roce zavedla pro klienty s volnou hotovostí nad 5 milionů korun úspěšnou službu Premium.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články