Krize čerpání evropských fondů nezasáhla. Praha hlásí rekordní zájem o peníze na investiční projekty

5. 4. 2009 – 20:32 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Krize čerpání evropských fondů nezasáhla. Praha hlásí rekordní zájem o peníze na investiční projekty
Foto:NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Hlavní město Praha uzavřelo minulý pátek druhou výzvu na podávání projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Bylo podáno celkem 233 projektů s celkovým požadavkem 5,3 miliardy korun. Na celou výzvu jsou přitom k dispozici pouze 2 miliardy korun.


- Evropský parlament chce ještě větší podporu pro automobilový průmysl
-
Malé podniky v Praze mohou dosáhnout na evropské dotace
-
Na územní plány je pro obce připraveno 223 milionů z EU

„Podle účasti na seminářích a počtu konzultací jsme samozřejmě měli náznaky, že zájem žadatelů bude velký,“ říká náměstkyně primátora Markéta Reedová, která má evropské fondy na starosti. „Více než dvojnásobný požadavek vůči dostupným finančním prostředkům je však skutečným rekordem.“

Program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z dotačních titulů, který umožňuje hlavnímu městu čerpat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie. V rámci druhé výzvy bylo možno podávat žádosti na investiční projekty zaměřené na zkvalitnění dopravní infrastruktury, podporu informačních technologií, obnovu zanedbaných území, úsporné využívání energií, rozvoj vědy a výzkumu a podnikání v hlavním městě.

Největší zájem byl o investice do podnikatelských projektů, a to zejména do inovace a modernizace výroby, vybavení zdravotnických zařízení či zlepšení datových služeb.  Podnikatelé předložili 116 žádostí požadujících 677 miliónů korun. Hl. m. Praha však může rozdělit pouze 150 miliónů korun.

Snaha ušetřit na výdajích za energie se také projevila v rekordním zájmu o dotace na projekty využívající obnovitelné zdroje a snižování energetické náročnosti.  Šestnáct žádostí na instalace solárních systémů, tepelných čerpadel a podobných zařízení pro školy a úřady obsahuje celkový požadavek 322 miliónů z evropských fondů a reálně však může být přiděleno pouhých 80 miliónů korun.

Poměrně velký počet zájemců se uchází o dotace také v oblasti výzkumu a vývoje. O vybavení laboratoří, inovační centra, experimentální výzkum a rozvoj aplikovaných věd má zájem celkem 47 žadatelů, kteří na své projekty žádají přes 2,6 miliard korun. Hl. m. Praha má ale pro tuto oblast připravenu jen 1 miliardu korun.

Druhá výzva do Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost tak navázala na úspěšnou první výzvu ještě větším převisem poptávky nad připravenou finanční podporou. „V tuto chvíli tedy neřešíme problém, zda vyčerpáme všechny finanční prostředky. Teď se musíme především soustředit na to, aby peníze z evropských fondů šly skutečně tam, kde jsou potřeba. To bude spolu s kvalitou předkládaných žádostí rozhodujícím faktorem pro přidělení evropských peněz,“ shrnuje úspěch pražského operačního programu Markéta Reedová.

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,360 24,480
USD 23,630 23,810
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články