Krize na český trh práce přichází později, ale o to má silnější dopad

2. 4. 2009 – 2:18 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Krize na český trh práce přichází později, ale o to má silnější dopad
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Statistický úřad Evropských společenství (Eurostat) zveřejnil ve středu čerstvé přehledy o vývoji nezaměstnanosti v členských státech. V únoru se sezónně očištěná míra nezaměstnanosti za EU 27 zvýšila na 7,9 %. Tato čísla také ukazují, že ve většině západních ekonomik přišla krize podstatně dříve než v České republice, v úhrnu EU se projevila již na samém počátku loňského roku, na českém trhu práce se naproti tomu trendy otočily až v srpnu 2008.- Vláda schválila snížení sazby DPH na některé služby
- Lidé by řešili hospodářskou krizi udržením a tvorbou nových pracovních míst
- Menší plat je lepší nežli žádný
- Ekonomická krize postihla již pětinu Čechů, více než polovinu dopad krize čeká

Vývoj je ale stát od státu různý. Na některé evropské trhy práce zatím krize nedopadla vůbec, např. Nizozemsko má za poslední 2 roky míru nezaměstnanosti takřka konstantní a stále pod 3 %; v jiných došlo k dramatickému vývoji – ve Španělsku se míra za poslední rok zvýšila z 9,3 % na 15,5 %, obdobně tomu bylo pobaltských státech: v Lotyšsku z 6,1 % na 14,4 %, v Litvě z 4,4 % na 13,7 % a v Estonsku z 4,1 % na 9,9 %, či v Irsku – z 4,8 % na 10,0 %. Ve jmenovaných státech docházelo k růstu nezaměstnanosti přinejmenším již od začátku roku 2008. Česká republika se v té době ještě potýkala s nedostatkem pracovních sil a nezaměstnanost se snižovala. Krize postihla český trh práce výrazněji až v závěru roku 2008 a razantně dopadla s prvními měsíci letošního roku – přírůstky nezaměstnaných v lednu a únoru t.r. byly nejvyšší v historii měření této veličiny v ČR vůbec. Lze říci, že poslední půlrok tak smazal předchozí zisky od dubna 2007. Podobná situace jako v ČR je např. v Německu a Polsku.

\"Graf
Zdroj: Eurostat, ČSÚ

Také míra volných pracovních míst prodělává obdobný vývoj ve srovnání se zeměmi EU jako nezaměstnanost: v EU 15 i EU 25 se růst této míry zastavil na začátku roku 2007, poté stagnoval a pak už míra klesala: ještě v prvním čtvrtletí 2008 byla v evropské sedmadvacítce míra na úrovni 2,1 %, ve čtvrtém pouze 1,7 %. Navíc ve 4. čtvrtletí 2008 nebyl ani jeden členský stát, kde by se míra meziročně zvýšila. Velký pokles byly zaznamenán zejména na Kypru, kde byla míra 5,4 % ve 4.čtvrtletí 2007, ale o rok později jen 2,9 %; značný propad nastal rovněž v pobaltských státech, ale také v Polsku či Finsku.

Jak je na tom Česká republika?

V České republice nastal zlom až s podzimem, do té doby stále trval trend k růstu volných míst a v létě 2008 dosáhla míra hodnoty 3,4 %. Vývoj od září 2008 nás však vrátil do stavu roku 2006. Nejdramatičtější úbytek lze vysledovat ve zpracovatelském průmyslu, který byl postižen ztrátou zahraničních zakázek, za jeden rok tam míra poklesla z 4,1 % na 2,9 %; k úbytku volných míst ale došlo i v obchodu a tržních službách. Přesto patří Česká republika v evropském srovnání stále k zemím s jednou z nejvyšších hodnot míry volných pracovních míst.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,570 24,690
USD 24,420 24,600
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články