Které důchody vzrostou nejvíce? Ty nízké! Kolik dostanete navíc?

25. 10. 2019 – 10:17 | Penze | red | Diskuze:

Které důchody vzrostou nejvíce? Ty nízké! Kolik dostanete navíc?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

V českém důchodovém systému je výrazným způsobem zastoupen prvek „solidarity“, a to zejména při výpočtu starobního důchodu. I každoroční zvyšování důchodu v roce 2020 je však výhodnější pro lidi s nižšími důchody.

Státní důchody se každoročně od lednové splátky důchodu valorizují. Od lednové splátky důchodu se budou všechny státní penze zvyšovat následovně:

  1. základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč
  2. procentní výměra důchodu se zvýší o 151 Kč a o 5,2 %

Jak je to v roce 2019?

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejnou a v letošním roce činí 3 270 Kč. Procentní výměru důchodu potom ovlivňuje průběh pojištění, tj. rozhodné příjmy a získaná doba pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy, ze kterých bylo od roku 1986 zaplaceno sociální pojištění a vyšší doba pojištění, tím vyšší státní důchod.

Praktický výpočet

Pan Milan má v roce 2019 starobní důchod ve výši 15 610 Kč (základní výměra 3 270 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 12 340 Kč). V roce 2020 bude pan Milan pobírat starobní důchod ve výši 16 623 Kč, základní výměra bude 3 490 Kč a procentní výměra 13 133 Kč. V procentním vyjádření si pan Milan polepší o 6,49 %.

V procentech není zvýšení důchodu v roce 2020 stejné

Valorizace důchodu není v procentním vyjádření stejně vysoká, důvodem je právě zvyšování základní výměry v korunovém vyjádření všem penzistům stejně, bez ohledu na výši pobíraného důchodu. Letošní prvek solidarity při zvýšení státního důchodu posílilo zvýšení procentní výměry důchodců všem bez rozdílu v částce 151 Kč.

Občanům s nižším státním důchodem se tedy v procentním vyjádření zvýší státní důchod více. Jak je vidět z Tabulky 1, tak penzistům s podprůměrným měsíčním důchodem v částce 8 000 Kč stoupne měsíční důchod o 7,71 %, ale penzistům s velmi vysokým důchodem 32 000 Kč stoupne měsíční důchod „jen“ o 5,83 %.

Tabulka 1: Zvýšení penzí v roce 2020

Důchod

v roce 2019

Důchod

v roce 2020

Zvýšení v %
8 000 Kč 8 617 Kč 7,71 %
11 000 Kč 11 773 Kč 7,03 %
14 000 Kč 14 929 Kč 6,64 %
17 000 Kč 18 085 Kč 6,38 %
20 000 Kč 21 241 Kč 6,20 %
23 000 Kč  24 397 Kč 6,07 %
26 000 Kč 27 553 Kč 5,97 %
29 000 Kč 30 709 Kč 5,89 %
32 000 Kč 33 865 Kč 5,83 %

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Při výpočtu důchodu je solidarita vyšší

Vlivem existence redukčních hranic při výpočtu starobního důchodu mají občané s podprůměrnými příjmy v produktivním věku relativně vysoký státní důchod a občané s vysokými příjmy malý státní důchod. Rozdíly v náhradovém poměru dosahují desítek procent.

Praktický příklad

Pan Karel má osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 14 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let, jeho měsíční starobní důchod dle legislativy roku 2019 činí 12 300 Kč. Pan Pavel má osobní vyměřovací základ 84 000 Kč a získal rovněž dobu pojištění v rozsahu 43 let, měsíční starobní důchod činí 24 225 Kč. Pan Karel má hrubý náhradový poměr 87,9 %, ale pan Pavel jenom 28,8 %.

- Petr Gola | Více k penzím na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,130 25,210
USD 23,100 23,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články