Které vaše roky jsou pro výpočet důchodu nejdůležitější?

10. 9. 2010 – 11:15 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Které vaše roky jsou pro výpočet důchodu nejdůležitější?
Poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou v Česku klesá a klesat nadále bude, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výše státního důchodu závisí na dosahované mzdě v produktivním věku a získaném počtu let pojištění. Jak správně přepočítat dřívější výdělky, aby odpovídaly současnosti? Výdělky z kterých let jsou při výpočtu důchodu zvýhodněny?

Při výpočtu důchodu v Česku platí, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaný počet pojištění, tím vyšší měsíční státní penze.

 

Jak zjistíme osobní vyměřovací základ?

 

Osobním vyměřovacím základem jsou všechny výdělky žadatele o důchod od roku 1986 po současnost přepočtené na jeden měsíc. Např. letošním žadatelům o důchod se tedy sečtou roční příjmy za všechny roky od roku 1986 do roku 2009. Následně se vydělí celkovým počtem dnů v období (tj. 8 766 dní) a vynásobí se 30,4166 (průměrný počet dní v měsíci za rok). V budoucnu se budou do výpočtové formule počítat příjmy za posledních 30 let před odchodem do důchodu.

 

TIP: Spočítejte si svůj Starobní důchod , nebo Penzijní připojištění

 

Koeficienty chrání před inflací

 

Během let se samozřejmě mzdy nominálně zvyšují vlivem inflace. Tuto skutečnost je pro výpočet důchodu zohlednit, proto se příjmy v jednotlivých letech násobí koeficientem zohledňujícím určitým způsobem inflaci. Nastavení koeficientů se každoročně mění.

Pro výpočet důchodu v letošním roce platí, že příjmy dřívější příjmy občanů před odchodem do důchodu mají větší vliv na výši důchodu, než příjmy těsně před důchodem.

 

Roky 1994, 1995 a 1996 jsou nejdůležitější

 

Přepočtený příjem občana, který po celý život pobíral průměrnou mzdu, by měl být přibližně stejný. Ve skutečnosti tomu tak však není. Rozdíly jsou poměrně značné, mezi některými roky činí rozdíl více než polovinu jedné roční výplaty. Odchylka mezi roky 1995 a 2007 činí 4,3 %. V praxi tato odchylka znamená, že aby byl za rok 2007 stejný přepočtený příjem jako v roce 1995, musel by mít občan místo měsíčního příjmu 20 957 Kč měsíční příjem 21 865 Kč. Jeho měsíční mzda by tedy musela být téměř o tisíc korun vyšší.

Rozdíl si ukážeme na příkladu. V letošním roce důchod nejvíce zvýší průměrná mzda dosahovaná v letech 1994, 1995 a 1996. Naproti pobírání průměrné mzdy v roce 2007 osobní vyměřovací základ dokonce „snižuje“.

 

TIP: Jaká je Průměrná mzda podle čtenářů NašePeníze.cz najdete zde.

 

Tabulka 1: Vývoj průměrné mzdy v Česku (1994 – 2009)

Rok

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Průměrná mzda(v Kč)

7004

8307

9825

10802

11801

12797

13614

14378

15254

16430

17466

18344

19546

20957

22691

23598

Pramen: MPSV

 

Modelový příklad

 

V našem modelovém příkladě měl pan Novák od roku 1994 až po rok 2009 vždy průměrnou mzdu dosahovanou v národním hospodářství. Ve kterých letech mu dosahovaná mzda nejvíce zvýší jeho osobní vyměřovací základ?

Tabulka 2: Modelový příklad

Rok
Roční příjem
Koeficeint
Přepočtený roční příjem
Odchylka od průměrného ročního příjmu (v %)
1994
84 048 Kč
3,4380
288 958 Kč
+2,16
1995
99 684 Kč
2,9012
289 204 Kč
+2,24
1996
117 900 Kč
2,4502
288 879 Kč
+2,13
1997
129 624 Kč
2,2166
287 325 Kč
+1,58
1998
141 612 Kč
2,0276
287 133 Kč
+1,51
1999
153 564 Kč
1,8734
287 687 Kč
+1,71
2000
163 368 Kč
1,7575
287 120 Kč
+1,51
2001
172 536 Kč
1,6194
279 405 Kč
-1,22
2002
186 288 Kč
1,5090
281 109 Kč
-0,62
2003
197 160 Kč
1,4138
278 745 Kč
-1,45
2004
209 592 Kč
1,3258
277 878 Kč
-1,76
2005
220 128 Kč
1,2605
277 472 Kč
-1,9
2006
234 552 Kč
1,1825
277 358 Kč
-1,94
2007
251 484 Kč
1,1013
276 960 Kč
-2,08
2008
272 292 Kč
1,0184
277 303 Kč
-1,96
2009
283 176 Kč
1,0000
283 176 Kč
+-0,11

Pramen: vlastní výpočty autora

 

Shrnutí

 

Poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou v Česku klesá a klesat nadále bude. Průměrnou mzdu pobírá rok od roku méně lidí, protože její výše je nadhodnocena příjmy nadstandardně ohodnocených pracovníků, jejichž mzdy rostou nejrychleji. Průměrná mzda je tak čím dál více vzdálená mzdě běžného zaměstnance.

-Petr Gola, Více v článku "Který rok je pro výpočet důchodu nejdůležitější?" na Investujeme.cz

Kam dál?

- O kolik příští rok porostou důchody?

- Spoření na důchod si většina Čechů podle průzkumu nemůže dovolit

- Máte v pořádku všechny náležitosti k přiznání důchodu?

- Kolik si spořit na důchod? Šetří půlka lidí, ale většinou málo

- Průměrný starobní důchod je 10 065 korun, na jednoho důchodce platí 2,19 lidí

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 23,160 23,340
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články