Kurzové ztráty podnikatelů by mohlo kompenzovat ministerstvo formou záloh

- Podnikání autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo financí (MF) chce usnadnit čerpání peněz z evropských fondů a navrhuje změny v rozpočtových pravidlech. Zdroj obeznámený s jednáním kabinetu Mediafaxu ve středu sdělil, že vláda návrh ministra financí schválila.

Ministerstvo navrhuje, aby se ze státního rozpočtu poskytovaly jen zálohy na hrazení případných kurzových ztrát, Foto: SXC

Ministerstvo navrhuje, aby se ze státního rozpočtu poskytovaly jen zálohy na hrazení případných kurzových ztrát, Foto: SXC,zdroj: NašePeníze.cz

Soubor novel příslušných zákonů navazuje na strategii zjednodušení administrace evropských fondů, kterou připravila ještě bývalá vláda Jana Fischera.

Materiál bývalé vlády počítal například s tím, že by se hranice, nad kterou je nutné provést schválení projektu MF, posunula ze současných 100 milionů korun na 500 milionů.

MF s tím však ve svém návrhu nepočítá a hranici posouvá na 200 milionů korun. Z připomínkového řízení k novele vyplynulo, že tato výše hranice bude vhodnější.

Dále mělo být umožněno, aby podnikatelům byly ze státního rozpočtu hrazeny ztráty, které způsobí kurzové rozdíly mezi korunou a eurem. Ministerstvo financí však upozornilo, že při mechanismu, který je pro výplatu těchto peněz použit, dochází nejen ke kurzovým ztrátám, ale zároveň i k ziskům, které plynou z vratek, jež zůstávají na korunových účtech.

Ministerstvo proto navrhuje, aby se ze státního rozpočtu poskytovaly jen zálohy na hrazení případných kurzových ztrát. Jinak by tyto ztráty měly být kompenzovány z kurzových zisků z vratek, které by zůstávaly na účtech Národního fondu.

Novela dále zpřesňuje různá porušení rozpočtové kázně či povoluje, aby projekt, u kterého se předpokládalo spolufinancování z rozpočtu Evropské unie, byl financován pouze ze státního rozpočtu.

Kromě zákona o rozpočtových pravidlech návrh mění i zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a některé další právní normy.

-Jiří Táborský | MED

Tagy: obchod zahraniční zálohy kurzové ztráty