Kvalita benzínu, nafty, i LPG se zhoršila

6. 3. 2014 – 18:06 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kvalita benzínu, nafty, i LPG se zhoršila
jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí se v měsíci lednu 2014 se oproti stejnému období roku 2013 zhoršila, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V lednu bylo u čerpacích stanic podle plánu na rok 2014 odebráno 219 vzorků pohonných hmot, z nichž pět nevyhovělo požadavkům technických norem na jakost, a to jeden vzorek automobilového benzinu, 3 motorové nafty a jeden vzorek LPG pro pohon. Nejzávažnější odchylky byly zjištěny u vzorku benzinu, který mj. trojnásobně překročil limitní obsah etanolu, a u vzorku LPG s téměř dvojnásobným obsahem síry.

zorky směsného paliva, FAME a Etanolu E-85 nebyly v lednu kontrolovány vzhledem k omezenému počtu jejich odběrních míst v tržní síti.

Z celkového počtu 219 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v lednu nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 5 vzorků, což představuje 2,3 %. Závady v jakosti byly zjištěny u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilového benzinu, motorové nafty a LPG pro pohon.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 24 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověl jakostním požadavkům příslušné technické normy jeden vzorek, u něhož byla laboratorními rozbory zjištěna téměř dvojnásobná hodnota obsahu síry (109,6 mg/kg - limitní hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg). K odchylce mohlo dojít odlišným složením paliva v důsledku výrobní vady nebo úmyslnou manipulací, a to kontaminací jinou složkou než je určena pro použití v LPG.

 

Biopaliva v pohonných hmotách

V lednu byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 88 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek u jednoho vzorku automobilového benzinu, u něhož byla naměřena hodnota obsahu etanolu 15,1 % V/V, zatímco nejvyšší povolená hodnota (při zahrnutí nejistoty měření) je dle příslušné technické normy 5,2 % V/V.

U zbývajících vzorků nebylo laboratorními rozbory překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek zjištěno.

Rozbory odebraných vzorků pohonných hmot prokázaly odchylky od jakostní normy u 1 vzorku automobilového benzinu, 3 vzorků motorové nafty a 1 vzorku LPG pro pohon.

Z číselných údajů vyplývá, že jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí se v měsíci lednu 2014 se oproti stejnému období roku 2013 zhoršila a to o 1,7 %. Zhoršení bylo způsobeno zjištěním 5 nejakostních vzorků u automobilových benzinů, motorové nafty a LPG pro pohon. Stabilní výsledky vykázaly v hodnoceném měsíci kontrolované vzorky CNG. Směsné palivo, FAME a Etanol E-85 nebyly v měsíci lednu 2014 kontrolovány vzhledem k omezenému počtu odběrních míst těchto paliv v tržní síti.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články