Kvalita nafty u českých pump prudce klesla

17. 8. 2010 – 14:38 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kvalita nafty u českých pump prudce klesla
Z kontrolovaných 72 vzorků motorových naft nevyhovělo 13 vzorků (18,1 %), Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V červenci 2010 provedla Česká obchodní inspekce další pravidelnou kontrolu kvality pohonných hmot. Z celkového počtu vzorků odebraných v měsíci červenci 2010 nevyhovělo jakostním požadavkům více než 11 procent.

V měsíci červenci byly zjištěny závady u vzorků automobilového benzinu, motorové nafty a bionafty. Z 60 kontrolovaných vzorků automobilových benzinů nevyhověly 3 vzorky (5,0 %) požadavkům příslušné jakostní normě. Závady byly zjištěny v obsahu etanolu, kyslíku, síry a tlaku par. Tyto jakostní parametry nevyhověly v 1 případě (1,7 %).

 

TIP: Ceny pohonných hmot


 
Z kontrolovaných 72 vzorků motorových naft nevyhovělo 13 vzorků (18,1 %). U 11 vzorků (15,3 %) byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. U 1 vzorku (1,4 %) byla zjištěna závada v obsahu síry a u jakostního ukazatele destilační zkouška („95 % předestiluje při teplotě“).
 
Požadavkům příslušnékvality vyhovělo 15 odebraných vzorků LPG.

 

<%Anketa14%>


 
V měsíci červenci byl odebrán 1 vzorek bionafty (FAME), který nevyhověl v obsahu methylesterů mastných kyselin.

V měsíci červenci bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách a to u 1 automobilového benzinu. Zjištěný maximální obsah etanolu v automobilových benzinech je 15,7 % objemových. U motorové nafty nebyla horní přípustná hranice překročena.
 
Rozbory odebraných vzorků prokázaly odchylky od jakostních norem u 13 vzorků motorové nafty, 3 vzorků automobilových benzinů a 1 vzorku bionafty. V červenci bylo nevyhovujících vzorků 11,4 %.

 

Období Nevyhovující vzorky v %
  benziny motorová nafta směsné palivo* LPG celkem

Leden 2010

0 8 neodeb. 0 4

Únor 2010

10,2 12,3 0 0 9,8
Březen 2010 8,2 14,5 neodeb. 0 10,5
IDuben 2010 3,2 14,7 33,3 0 8,75
Květen 3,3 6,8 0 6,3 5,3
2010
Červen 8,1 2,7 neodeb. 0 4,6
2010
Červenec 5 18,1 0 0 11,4
2010

 * - v tržní síti k disposici v omezeném množství

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,640 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články