Kvalita pohonných hmot byla v červnu mírně lepší, horší je však nafta

17. 7. 2009 – 9:09 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kvalita pohonných hmot byla v červnu mírně lepší, horší je však nafta
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

V měsíci červnu došlo ke snížení vadných vzorků všech druhů pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům českých technických norem. Z kontroly je zřejmé, že ke snížení počtu nevyhovujících vzorků došlo oproti měsíci březnu (5,7 %), dubnu (8,2 %) a květnu (9,2 %). V červnu bylo nevyhovujících vzorků pohonných hmot 4,7 %.


V měsíci červnu byly jako nevyhovující požadavkům příslušné jakostní normy hodnoceny 2 vzorky (3,8 %) z 53 kontrolovaných vzorků automobilových benzinů. Jeden vzorek (1,9 %) nevyhověl v parametru tlaku par a další vzorek v obsahu síry. Z kontrolovaných 59 vzorků motorových naft nevyhověly 4 vzorky (6,8 %). Dva vzorky (3,4 %) vykázaly odchylku v obsahu síry a destilační zkoušce. U dalších 2 vzorků se jednalo o nevyhovující bod vzplanutí. Závada nebyla zjištěna u 1 odebraného vzorku směsného paliva a 15 vzorků LPG. Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v tabulce.

V měsíci červnu nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách. Průměrná hodnota obsahu FAME vzorků motorové nafty kontrolovaných v květnu je 4,2 % objemových a maximum 5,1 %.

Průměrný zjištěný obsah etanolu v automobilových benzinech byl 2,8 % objemových. Maximální obsah 4,6 % objemových.

V prvním pololetí 2009 bylo zkontrolováno 1344 vzorků pohonných hmot. Jakostním požadavkům nevyhovělo 76 vzorků tj. 5,7 %.

  benzin motorová nafta směsné palivo* LPG Celkem
I.09 0 4,9 neodebráno  0 2,5
II.09 0,9 6,6 neodebráno  0 3,7
III.09 0 10,3 100 0 5,7
IV.09 6,8 10,6 neodebráno 0 8,2
V.09 7,4 10,2 100 6,7 9,2
VI.09 3,8 6,8 0 0 4,7
1.pololetí 2009 3 8,3 66,7 1 5,7

* v tržní síti k disposici v omezeném množství

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,210 22,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články