Kvalitní cestovní pojištění: milionová ochrana za 20 korun

24. 5. 2009 – 10:33 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kvalitní cestovní pojištění: milionová ochrana za 20 korun
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Česká asociace pojišťoven (ČAP) upozorňuje před sezonou letních dovolených na rizika spojená s nepojištěnými výjezdy do zahraničí. Ani Evropský průkaz zdravotního pojištění nemusí svého držitele při zdravotních komplikacích ochránit před velkými výdaji. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pojistným podmínkám u cestovního pojištění nabízeného k platebním kartám a v rámci zájezdů od cestovních kanceláří.


Bohužel i dnes se stále najdou lidé, kteří vyjíždějí do zahraničí bez pojištění. Důvodem bývá prostá nevědomost nebo nezodpovědnost. „Spoléhat na to, že se nám na cestě nic zlého nepřihodí, se může velmi vymstít. I při celkem obvyklých zdravotních problémech se totiž mohou náklady na jejich léčbu pohybovat v desítkách až stovkách tisíc korun,“ říká Marcela Kotyrová, manažerka komunikace ČAP. „Například hospitalizace při zánětu slepého střeva v Egyptě vyjde na více než 100 tisíc Kč, zlomená noha v Chorvatsku na zhruba 50 tisíc Kč, náklady na ošetření mozkové mrtvice v Thajsku, včetně hospitalizace a repatriace, se mohou vyšplhat až k milionu korun. Cena za pojištění léčebných výloh, která se pohybuje kolem dvacetikoruny denně, je tak proti hrozivým případným nákladům zanedbatelná,“ dodává Kotyrová.

- Podle EP má zdravotní péči v zahraničí hradit pojišťovna pacienta
- Dovolená: Nejčastěji si přivezeme akutní zánět trávícího ústrojí a onemocnění dýchacích cest
-
Cyklovlaky: začíná sezóna, rady a tipy na cesty
-
Obliba autovlaků roste, České dráhy loni odvezly na Slovensko přes pět a půl tisíce aut
-
Muži si sjednávají životní pojištění častěji než ženy

Evropský průkaz zdravotního pojištění nestačí

Ve všech státech EU a některých dalších evropských zemích lze díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění (tzv. EHIC) čerpat péči ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Úhradu léčby s použitím tohoto průkazu provádí zdravotní pojišťovny v cenách platných v příslušném státu. „Ve většině zemí se pacienti podílejí na úhradě zdravotní péče vysokou spoluúčastí, evropský průkaz navíc neposkytuje finanční zabezpečení pro případ převozu do České republiky a pochopitelně nezahrnuje ani pomoc asistenční služby,“ upozorňuje Marcela Kotyrová. ČAP proto doporučuje uzavřít komerční cestovní pojištění i při cestách do zemí, kde průkaz EHIC platí.

Co lze pojistit?

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, které pokrývá náklady související s náhlým onemocněním, úrazem či akutní bolestí. Jedná se zejména o náklady na ambulantní ošetření, léky a hospitalizaci, ale i na převoz nemocného nebo zraněného zpět do vlasti. Pojištění počítá i s nejhorší možnou variantou, tedy s repatriací tělesných ostatků v případě smrti.

„Vždy je však potřeba v pojistných podmínkách vybrané pojišťovny zkontrolovat, jaká rizika pojištění skutečně kryje, jaké jsou limity plnění a co se nachází ve výlukách – například tzv. adrenalinové sporty,“ upozorňuje Ivana Menclová, specialistka pojištění osob ČAP. Kromě rizikových sportů patří mezi nejčastější výluky pojištění případy chronických onemocnění.

V rámci cestovního pojištění lze rovněž uzavřít úrazové pojištění, které finančně kompenzuje dobu nezbytného léčení, trvalé následky a smrt následkem úrazu. Dále doporučujeme připojistit zavazadla (proti odcizení, ztrátě či zničení), storno zájezdu nebo odpovědnost za škodu, kterou můžete způsobit třetím osobám. „Škoda třetí osobě na zdraví nebo majetku může vzniknout i při běžné činnosti, například když jedete na kole a srazíte chodce. V takové chvíli jste za škodu odpovědní podle právních předpisů příslušné země. Požadované odškodnění zejména u škod na zdraví pak může dosáhnout stotisícové výše. Před takovýmito výdaji dokáže pojištěného ochránit právě pojištění odpovědnosti za škodu,“ zdůrazňuje Ivana Menclová z České asociace pojišťoven.

Sjednání pojištění

Cestovní pojištění lze uzavřít buď na přesný počet dní strávených v zahraničí, nebo jako pojištění pro dlouhodobý či opakovaný pobyt v cizině. Pojišťovny rovněž nabízejí skupinové pojištění vhodné například pro rodinné dovolené. V takovém případě může být pojistné levnější než u individuálních pojistek.

Mnoho finančních institucí umožňuje sjednání cestovního pojištění k platební kartě. Cestovní pojištění dále běžně nabízejí cestovní kanceláře jako součást zájezdu. „V takových případech doporučujeme pojistné podmínky prostudovat mimořádně pečlivě. Zejména pojištění k platebním kartám se liší podle toho, kdo a k jakému typu karty jej nabízí. Někdy pojištění platí pouze pro držitele karty, jindy zahrnuje i rodinné příslušníky. Také rozsah pojistné ochrany a limity plnění bývají značně variabilní,“ uvádí Ivana Menclová.

Kvůli sjednání cestovního pojištění není nutné chodit na pobočku pojišťovny. Většina pojišťoven již umožňuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím internetu nebo telefonu.

Co dělat při pojistné události?

V případě nesnází, zejména pak zdravotních komplikací, které vyžadují ošetření lékařem, je vždy vhodné zkontaktovat asistenční službu, jejíž telefonní číslo získá každý klient při sjednání pojistné smlouvy. Asistenční služba funguje v českém jazyce 24 hodin denně.  Mezi nejčastější servis asistenčních služeb v oblasti zdravotní péče patří zajištění vhodného lékaře, konzultace léčebných postupů, dovoz léčiv a zdravotního materiálu, garance finanční náhrady, převoz pacienta, vyřízení potřebné dokumentace apod. Pro potřeby následné likvidace škodní události je nutné uschovat veškeré doklady o provedených platbách včetně lékařské zprávy.

Při jiných typech pojistných událostí, například při ztrátě či poškození zavazadel, by měl poškozený uplatnit škodu prvotně na dopravci. V souladu s konkrétními pojistnými podmínkami pak lze škodu následně uplatnit u pojišťovny. K likvidačnímu řízení je většinou nutné doložit zápis dopravce o ztrátě zavazadel, potvrzení, že zavazadla nebyla nalezena, a potvrzení o uplatnění práva na náhradu škody u dopravce, dále originál letenky nebo jízdenky, případně fotodokumentaci poškozené věci. „I u těchto pojistných událostí je vždy nejlepší kontaktovat asistenční službu, která pojištěnému poradí, jak v daném případě postupovat,“ uzavírá téma Marcela Kotyrová, manažerka komunikace ČAP.


Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,600 22,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články