Lagardeová: Světová ekonomika je na cestě z krize

- Ekonomika autor: Redakce NašePeníze.cz

Globální ekonomika ustoupila z nebezpečného útesu, známky stabilizace se objevují v eurozóně i v USA, ale vysoké zadlužení vyspělých trhů a rostoucí ceny ropy zůstávají hlavními riziky. Agentura Reuters citovala projev výkonné ředitelky MMF Christine Lagardeové v Pekingu.

Šéfka MMF uvedla stále křehké finanční systémy zatížené vysokým veřejným i soukromým dluhem jako první ze tří hlavních rizik, Foto:MMF

Šéfka MMF uvedla stále křehké finanční systémy zatížené vysokým veřejným i soukromým dluhem jako první ze tří hlavních rizik, Foto:MMF , zdroj: NašePeníze.cz

"Globální ekonomika se nachází na cestě k zotavení, ale není tam velký prostor pro manévrování a vůbec žádný prostor pro politické chyby," prohlásila šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve svém projevu v Pekingu, kde je na dvoudenní návštěvě.

Lagardeová poznamenala, že přibývající náznaky stabilizace ukazují, že se politická opatření přijatá v souvislosti s celosvětovou finanční krizí vyplácí. Americké ekonomické ukazatele jsou podle ní pozitivní a také Evropa učinila důležitý krok vpřed při řešení krize předluženého Řecka.

"Na základě tohoto kolektivního úsilí světová ekonomika odstoupila od okraje propasti a můžeme být proto optimističtí. Přesto optimismus nesmí vyústit do klidu, který nám dá falešný pocit bezpečí. Stále ještě čelíme velké hospodářské a finanční zranitelnosti," upozornila Lagardeová.

Šéfka MMF uvedla stále křehké finanční systémy zatížené vysokým veřejným i soukromým dluhem jako první ze tří hlavních rizik a dodala, že na financování veřejného sektoru eurozóny a posílení kapitálové přiměřenosti evropských bank v letošním roce bude potřeba celkem částka rovnající se 23 procentům HDP.

"Za druhé, rostoucí ceny ropy se stávají hrozbou pro globální růst. A za třetí, stále přetrvává riziko, že se aktivita v rozvíjejících se ekonomikách ve střednědobém horizontu zpomalí," poznamenala Lagardeová.

Dále řekla, že by se měla intenzivně řešit nezaměstnanost mladých lidí a že všechny země musí vytrvat ve svém současném politickém úsilí, pokud má pokrok dosažený při stabilizaci globální ekonomiky vyústit v lepší vyhlídky do budoucna.

Podle Lagardeové musí vyspělé ekonomiky pokračovat v podpůrných krocích a vyvážené fiskální politice společně s reformami finančního sektoru a strukturálními a institucionálními reformami, které by měly napravit škody způsobené krizí a vést ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Naopak rozvíjející se ekonomiky se musí zodpovědnou makroekonomickou politikou vyvarovat nákazy z vyspělých ekonomik, stejně tak ale musí držet na uzdě tlaky na možné přehřátí způsobené překotným ekonomickým růstem.

-Filip Sušanka | MED

Tagy: recese ekonomika krize MMF lagardeova ustupuje