Lednové zajištěné fondy v ČSOB

12. 1. 2011 – 15:21 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lednové zajištěné fondy v ČSOB
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Zajištěné fondy jsou specialitou ČSOB a zároveň jednou z nejzajímavějších forem investování, která je dostupná každému.

Také v lednu přichází ČSOB s novou zajímavou nabídkou zajištěných fondů. Klienti si mohou vybrat, zda chtějí investovat v korunách nebo eurech, zvolit si mohou také životní pojištění v kombinaci se zajištěným fondem, nový investiční produkt Master fund ČSOB Multi Invest nebo novou zajímavou strukturu v podobě Optimum fund ČSOB Duo bonus.

„Každý měsíc nabízíme našim klientům širokou nabídku zajištěných fondů, které se hodí do každého portfolia a mohou zlepšit jejich výnosový potenciál. Aktuální nabídka je vhodná jak pro konzervativní tak i dynamické klienty, nebo také ty, kteří preferují investice do firem investujících v Asii,“ říká Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

„V lednové nabídce bychom chtěli klienty upozornit na zcela novou, vysoce zajímavou strukturu fondu Optimum fund ČSOB Duo bonus. Významnou výhodou tohoto produktu je to, že investorovi se po prvním roce vrátí zpět 50 % původně investované částky spolu s výnosem 8 % (před zdaněním) z této poloviny investice,“ říká Václav Lepič z vývoje produktů ČSOB Investiční společnosti.

Optimum fund ČSOB Duo bonus 1:
Jedná se o kombinovaný produkt (pojištění a investice), přičemž pro 50 % kapitálu je doba do splatnosti jeden rok a pro druhou polovinu investice 8 let a dva měsíce. Po roce vyplatí tento produkt zpět první polovinu kapitálu s fixním výnosem ve výši 8 % (před zdaněním) z této poloviny kapitálu. Druhá polovina se bude zhodnocovat na základě vývoje koše akcií 30 světových společností a výnos pro jednotlivé roky se bude pohybovat v rozmezí 0 % až 8 %. Součet výnosů za jednotlivé roky bude vyplacen při splatnosti. Maximální výnos této druhé poloviny kapitálu je tak dán součtem maximálních výnosů v meziobdobích, tzn. 64 % z 50 % původní investice. Produkt také umožňuje možnost daňových odpočtů až do výše 12 000 Kč ročně.

KBC Master fund ČSOB Multi Invest:
Tento otevřený konzervativní fond fondů je vhodný jak pro začínající investory tak pro zkušené investory. Díky své konzervativní struktuře je určen především pro „krátké peníze“ v investičním horizontu 2 – 3 roky. Využijí ho klienti, kteří potřebují mít své finanční prostředky likvidní a zároveň chtějí první krok v cestě za vyšším výnosem. Tento produkt je vhodný pro začínající investory, kteří měli až dosud zkušenost především s produkty s fixním výnosem. Tento nabízený produkt má nízkou expozici do akcií.

Global Partners ČSOB Fixovaný click 14:
Klienti, kteří budou chtít investovat s tímto produktem, investují do koše s 30 světovými akciemi. V prvním období fond připíše fixní výnos 4 %. V dalším období bude výnos fixován v rozmezí 0 % až 8 %. Maximální celkový výnos je dán součtem maximálních výnosů v meziobdobí, tzn. 36 %. Výnos je podle platné právní úpravy po šesti měsících osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Maximal Invest ČSOB Asijské investice 2:
Doba splatnosti tohoto kombinovaného produktu (pojištění a investice) je 5 let a 6 měsíců, přičemž maximální výnos je neomezený. Výnos je vázán na koš 20 akcií firem s podstatnou částí tržeb v oblasti Asie, které tak mohou těžit z ekonomického růstu v tomto regionu. Minimální investice do tohoto fondu činí 30 000 Kč. Fond umožňuje možnost daňových odpočtů až do výše 72 000 Kč za dobu trvání investice, což znamená úsporu 10 800 Kč.

Optimum fund ČSOB Světové investice 1:
Jedná se o zajištěný fond se 100% ochranou investice a investičním obdobím trvajícím 5 let a téměř 6 měsíců. Ke dni splatnosti klient získá investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 80 % a skutečným růstem koše akcií. Jako počáteční hodnota se počítá průměr hodnot za první 3 měsíce na počátku fondu a konečná hodnota koše akcií pak jako průměr hodnot za posledních 18 měsíců trvání fondu.

Z předchozího období zůstává v nabídce:
Global Partners PS Fixovaný click 2:
Zajištěný fond s dobou splatnosti v délce 5 let a 6 měsíců. Investiční období (5,5 roku) je rozděleno na roční mezidobí, přičemž první období je delší (1,5 roku). V prvním investičním období připíše klientovi fixní výnos ve výši 3,5 %. Další výnos je ovlivněn průměrným výnosem akcií v koši, kdy každá akcie s pozitivním výnosem přispívá 7 % a akcie s negativním vývojem přispěje svojí skutečnou výkonností. Přitom platí, že minimální click ve druhém až pátém období je 0,5 %. Maximální celkový výnos tak může dosáhnout až 31,5 %. Fond je vhodný pro investory s příjmy v eurech nebo pro ty, kdo cíleně diverzifikují část svého portfolia mezi produkty v různých měnách.

KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro únor 95:
Jedná se o fond investující nejenom do koše akcií, ale také do dluhopisových trhů. Výhodou fondu je ochrana kapitálu ve výši 95 % hodnoty vlastního kapitálu fondu k poslednímu obchodnímu dni měsíce ledna a zůstává platná po dobu jednoho roku. fondu je vyšší, než je Struktura fondu je nastavena tak, že čím více se fondu daří, tím více investuje. Pokud fond zaznamená pokles, funguje zde takzvaná „brzda“, která ochrání investici před propadnutím.

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika dnů vybrat.

Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Výnosy v minulosti nezaručují stejnou výkonnost fondů v budoucnu. Vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články