Lidé chtějí podle průzkumu legalizovat prostituci, jak jste na tom vy?

28. 9. 2010 – 20:22 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lidé chtějí podle průzkumu legalizovat prostituci, jak jste na tom vy?
Výsledek průzkumu také ukázal, že služeb prostitutek nebo prostitutů využilo 5,5% dotázaných, Ilustrační foto:vitalstatistics.info | zdroj: NašePeníze.cz

Problematiku nejstaršího řemesla, respektive snahu o jeho kontrolu a regulaci, řeší již mnoho států formou legalizace prostituce. Stejně tak se o legalizaci prostituce snažila i vláda Vladimíra Špidly, avšak vždy bez úspěchu.

Nyní se legalizaci prostituce snaží prosadit radní hlavního města Prahy.

V současné době není prostituce v ČR právně ošetřena a zákon pamatuje pouze na kuplířství či mravní ohrožení mládeže. Policie tak může jen nečinně přihlížet, jak v některých místech ČR legislativně neexistující prostituce bují, což se nelíbí jak řadě komunálních politiků, kteří nemají právní nástroje k jejímu potírání, tak i většině českých občanů, kteří vnímají prostituci jako velký problém, a proto jednoznačně legalizaci prostituce podporují.

Jak ukázal průzkum společnosti SANEP, zaměřený na problematiku prostituce, drtivá většina domácí populace je jednoznačně pro řešení tohoto
fenoménu českých silnic a měst tak, aby bylo možné prostituci kontrolovat, regulovat a aby příjmy z této činnosti byly řádně zdaněny, což by podle
názoru většiny veřejnosti znamenalo i znatelný příliv finančních prostředků  do státní pokladny.

Legalizace prostituce by umožnila i zdravotní kontroly lehkých žen a mužů, ale především by umožnila udělování vysokých sankcí za porušování podmínek daných zákonem o prostituci, což v danou chvíli nelze, neboť prostituce právně neexistuje.

 

<%Anketa204%>

 

Téměř absolutní většina dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, je rovněž přesvědčena, že prostituci nelze zcela vymýtit. Právě tento názor patrně většinu Čechů přivedl k postoji, že je lepší, pokud bude prostituce součástí registrované živnosti podléhající řádnému zdanění.

Většina  dotázaných je rovněž přesvědčena, že prostituce představuje pro některou část populace jedinou možnost, jak se finančně zabezpečit.

Za zajímavé lze považovat i to, že téměř šest procent respondentů připouští, že využilo služeb prostitutek nebo prostitutů, což se týká především mužů. Zejména ženy pak připouštějí, že vzhledem ke své tíživé finanční situaci uvažovaly o vykonávání nejstaršího řemesla.

Za velký problém ČR považuje prostituci vykonávanou tzv. na ulici 60,9% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Případný zákon legalizující prostituci by např. zcela zakázal právě nabízení sexu na veřejných prostranstvích, které je noční můrou obyvatel řady zejména příhraničních českých měst.

Podle názoru 66,4% dotázaných by se prostituce měla povolit zákonem. Naopak pro naprostý zákaz nejstaršího řemesla je 18,1% dotázaných a nechat vše při starém považuje za nejlepší 5,2% dotázaných.

Vzhledem k tomu, že téměř absolutní většina (93,4%), dotázaných se domnívá, že prostituci nelze zcela vymýtit, je logický názor 56,4% dotázaných, kteří se domnívají, že je možné prostituci regulovat a dostat pod kontrolu formou jejího uzákonění. Pro většinu populace je tak zřejmě mnohem přijatelnější legální forma prostituce než její nekontrolovaná, a z pozice orgánů činných v trestním řízení pouze trpěná, stávající existence.

Více jak čtyři pětiny populace (80,2%) pak vyjádřily souhlas s návrhem, podle něhož by lehké ženy a muži mohli vykonávat svoji dosud nelegální a
nezdaněnou činnost na základě úřední žádosti o povolení této činnosti a rovněž by také museli platit daně z příjmů a chodit na zdravotní prohlídky.
Skutečnost, že příjmy z prostituce nepodléhají řádnému zdanění, je patrně jedním z hlavních důvodů, proč většina domácí populace volá po její
legalizaci. Podle názoru 45,8% dotázaných by totiž zdanění příjmů registrovaných prostitutek představovalo výrazné posílení příjmů státního rozpočtu. Příjmy z prostituce by však mohly posílit i navrhované až dvoumilionové sankce za provozování prostituce bez řádné registrace. V tuto
chvíli však osoby provozující prostituci postihovat nelze a naprosto mimo kontrolu jsou příjmy z prostituce.

 

<%Anketa210%>

 

Využili byste služby prostitky, nebo prostituta? Nebo by ste se tak živili?

 

Za zajímavý lze považovat výsledek průzkumu, který ukázal, že služeb prostitutek nebo prostitutů využilo 5,5% dotázaných, kde převažuje mužská část populace. Podle mínění 48,4% dotázaných představuje prostituce pro některé lidi jedinou možnost, jak se finančně zabezpečit.

O výkonu prostituce z důvodu osobní finanční tísně pak uvažovalo 7,5% dotázaných, z čehož tvoří jednu třetinu muži a dvě třetiny ženy.

Prostituce je bezpochyby fenoménem, který provází lidstvo celou jeho historií. V západní kultuře se však jedná zejména o celospolečenské téma, do něhož by jeho legalizace mohla vnést nové světlo, ale jak ukazují zkušenosti například ze sousedního Německa, i další problémy. I s legalizací prostituce však existují kladné zkušenosti jako např. na Novém Zélandu.

Jak však ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina české veřejnosti je legalizaci prostituce zjevně nakloněna.

 

Kam dál?

- Prostituce jako živnost. Praha chce sex za peníze zlegalizovat

- Sex v Česku živí 25tis lidí - jsme mezi dvacítkou sexuálních destinací na světě

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,940 23,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články