Lidé s nadstandarními příjmy budou mít nižší důchod než nyní

3. 2. 2011 – 21:35 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lidé s nadstandarními příjmy budou mít nižší důchod než nyní
Maximální státní penze je zavedena ve většině členských zemí Evropské unie, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Plánované změny ve výpočtu důchodu v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu pravděpodobně budou znamenat zavedení stropu pro výpočet důchodu. V praxi to bude znamenat, že občané s nadstandarními příjmy budou mít nižší důchod než nyní.

Současný výpočet penze je v Česku je příliš rovnostářský, proto musí dojít dle rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2010 ke změně výpočtu důchodu tak, aby byl více posílen princip zásluhovosti. Od října se tedy budou důchody počítat již jinak.

Průměrná výše státní penze v Česku (při porovnání s průměrnou mzdou) je přibližně uprostřed pomyslného žebříčku mezi zeměmi OECD. Občané pobírající po celý svůj život nadprůměrnou mzdu a řádně platící sociální pojištění již na tom tak dobře nejsou. Zatímco tedy u podprůměrných mezd (50 % průměrné mzdy) činí v Česku výsledná penze až 90 % příjmu před odchodem do důchodu, tak u nadprůměrných mezd (250 % průměrné mzdy) činí výsledná penze již pouze 30 %. Změna výpočtu důchodu má tento nepoměr snížit.

 

Co ovlivňuje výši důchodu?

 

Při splnění podmínek pro přiznání klasického starobního důchodu v Česku (tj. důchodového věku a potřebného počtu let pojištění), ovlivňuje výši důchodu:

- dosahovaná mzda od roku 1986 až po současnost

- počtu let pojištění

Při výpočtu důchodu totiž platí, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaný počet let pojištění, tím vyšší penze. (TIP: Jak si zajistit co nejvyšší státní důchod? )

 

Porovnání současného stavu a příštích let

 

Výpočtovým základem od ledna do října 2011 je osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje částku 11 000 Kč. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 11 000 Kč, tak stanoví se výpočtový základ tak, že částka 11 000 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 11 000 do 28 200 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 28 200 Kč se počítá 10 %. V příštích letech má dle plánu MPSV docházet k postupné změně redukce. Pokud bude návrh schválen, tak by měly být od roku 2015 již pouze dvě redukční hranice, kdy osobní vyměřovací základ do 11 000 Kč by se opět započítával v plné výši a nad 11 000 Kč až do trojnásobku průměrné mzdy (cca. 70 000 Kč až 75 000 Kč) by se započítával z 23 %. Horním omezením osobního vyměřovacího základu by tak byla od roku 2015 v podstatě stanovena maximální státní penze.

 

________________________________________________________________

Spočítejte si:

- Starobní důchod od státu (podle současných pravidel)

- Kolik si naspoříte na stáří: Penzijní připojištění
________________________________________________________________

 

Co by znamenalo zavedení stropu

 

Maximální státní penze je zavedena ve většině členských zemí Evropské unie. Zavedení maximální státní penze by tak nebylo ničím neobvyklým. V praxi by toto opatření znamenalo, že občané s osobním vyměřovacím základem (zjednodušeně řečeno průměrnou měsíční mzdou za všechny odpracované roky, kdy dřívější příjmy se násobí koeficientem zohledňujícím inflaci) nad 125 tisíc Kč by měli dle nového výpočtu důchodu nižší penzi než při současném důchodu.

Praktický příklad

V našem ukázkovém příkladě si vypočítáme měsíční penzi pana Nováka dle současných paramterů od ledna do září 2011 a dle plánovaných parametrů v roce 2011. Budeme počítat, že pan Novák v obou variantách získal 43 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ bude 140 000 Kč. Současně budeme počítat, že horní redukční hranice bude 72 000 Kč.

Výpočet penze pana Nováka

(leden až říjen 2011)

 

Výpočet penze pana Nováka

(v roce 2015)

 

Text

Částka

(v Kč)

Text

Částka

(v Kč)

Osobní vyměřovací základ

140 000

Osobní vyměřovací základ

20 000

Redukce do 11 000 Kč

(ze 100 %)

11 000

Redukce do 11 000 Kč

(ze 100 %)

11 000

Redukce od 11 001 Kč do 28 200 Kč

(30 % z (20 000 Kč – 11 000 Kč))

5 160

Redukce od 11 000 Kč do 72 000 Kč

(23 % z (72 000 Kč – 11 000 Kč))

14 030

Redukce nad 28 200 Kč

(10 % z (140 000 Kč – 28 200 Kč)

11 180

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 000 Kč + 14 030 Kč)

25 030

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 000 Kč + 5 160 Kč + 11 180 Kč)

27 340

Základní výměra důchodu

2 230

Základní výměra důchodu

2 230

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let • 1,5 %)

63 %

Procentní výměra za odpracované roky

(43 let • 1,5 %)

64,5 %

Procentní výměra důchodu

(25 030 Kč • 64,5 %)

16 145

Procentní výměra důchodu

(27 340 Kč • 64,5 %)

17 635

Měsíční důchod v roce 2015

(2 230 Kč + 16 145 Kč)

18 375

Měsíční důchod v roce leden až říjen 2011

(2 230 Kč + 17 635 Kč)

19 865

Rozdíl v důchodu

(19 865 Kč – 18 375 Kč)

1 490

Jak vidíme z ukázkového příkladu, tak penze občana s nadstandardním osobním vyměřovacím základem ve výši 140 tisíc Kč bude dle nového výpočtu nižší než v současnosti, a to o 1 490 Kč měsíčně. Důvodem by bylo plánované zavedení stropu při výpočtu důchodu. Výpočet je orientační, protože bude záviset na hranici stropu. Velmi zjednodušeně se dá říci, že si finančně pohorší občané s osobním vyměřovacím základem do 125 tisíc Kč.

 

Důchody jsou vyplácené čisté

 

Pokud je roční důchod nižší než 288 tisíc Kč za rok (24 tisíc měsíčně), tak je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. V Česku tak naprostá většina důchodců nemusí podávat daňové přiznání. Proto je vždy nutné porovnávat čistou mzdu a důchod. Z důchodu se neplatí ani sociální a zdravotní pojištění. V některých vyspělých zemích jsou však důchody zdaněny, na to je nutné při porovnávání výše důchodu pamatovat.

-Petr Gola | Více o penzích najdete na Investujeme.cz

Kam dál?

- Nečas: Živnostníci by mohli mít vlastní důchodový systém

- Jak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu? Hlídejte si dobu pojištění!

- V kolika letech chcete jít do důchodu?

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články