Lidé s nízkými příjmy si v důchodu moc nepohorší, s vysokými významně!

18. 5. 2018 – 0:00 | Penze | red | Diskuze:

Lidé s nízkými příjmy si v důchodu moc nepohorší, s vysokými významně!
zdroj: freeimages.com

S rostoucím příjmem náhradový poměr při odchodu do důchodu citelně klesá. Při výpočtu státního důchodu v Česku je výrazným způsobem zastoupen prvek solidarity. Lidé s nízkými příjmy si odchodem do penze příliš nepohorší. Podívejme se na praktické výpočty letošního roku.

Každý starobní důchod závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2018 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2017.

Stejná základní výměra a redukce osobního vyměřovacího základu

Starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a v roce 2018 činí 2 700 Kč. Odpracované roky a dosahované příjmy tedy ovlivňují pouze procentní výměru důchodu, základní výměru nikoliv.

Osobní vyměřovací základ je při výpočtu procentní výměry důchodu redukován, v plném rozsahu se započítává pouze v první redukční hranici (tj. do 13 191 Kč), v druhé redukční hranici (od 13 191 Kč do 119 916 Kč) se počítá pouze z 26 % a k výši osobního vyměřovacího základu nad 119 916 Kč se nepřihlíží.

Stejná základní výměra pro všechny penzisty a redukce osobního vyměřovacího základu, to jsou dva důvody, proč lidé s vyššími příjmy mají citelně nižší náhradový poměr při odchodu do státního starobního důchodu než lidé s nízkými příjmy.

Tabulka 1: Měsíční částka státního důchodu

(výpočet proveden dle legislativy roku 2018 při době pojištění 43 let)

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Státní starobní důchod
10 000 Kč 43 let 9 150 Kč
20 000 Kč 43 let 12 351 Kč
30 000 Kč 43 let 14 028 Kč
40 000 Kč 43 let 15 705 Kč
50 000 Kč 43 let 17 382 Kč
60 000 Kč 43 let 19 059 Kč
70 000 Kč 43 let 20 736 Kč
80 000 Kč 43 let 22 413 Kč
90 000 Kč 43 let 24 090 Kč
100 000 Kč 43 let 25 767 Kč
200 000 Kč 43 let 29 107 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Při průměrné hrubé mzdě 10 000 Kč za odpracované roky a získání doby pojištění v rozsahu 43 let činí hrubý náhradový poměr při výpočtu starobního důchodu 95,1 %. Při průměrné hrubé mzdě 100 000 Kč je hrubý náhradový poměr jen 25,77 %. S rostoucím příjmem náhradový poměr klesá a v budoucnu se dá očekávat, že výpočet důchodu pro lidi s vyššími příjmy výhodnější nebude.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,450
USD 22,200 22,380
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články