Lidé souhlasí se zvýšením mateřské, 13. důchody ale odmítají

25. 1. 2010 – 6:10 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lidé souhlasí se zvýšením mateřské, 13. důchody ale odmítají
Mateřská a 13 důchody očima lidí, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ze zvažovaných vládních a poslaneckých návrhů zákonů, které bude projednávat Poslanecká sněmovna, odmítá většina respondentů exkluzivního průzkumu společnosti SANEP nejen zrušení stravenek, posílení mise našich vojáků v Afghánistánu, ale i dotování přímých plateb zemědělcům a 13. důchody. Naopak většina respondentů souhlasí se zvýšením mateřské, zrušením zdravotnických poplatků, zavedením progresivní daně z příjmu (čím vyšší příjem, tím vyšší daň) a se zachováním stávajících platů zaměstnanců veřejného sektoru (hasičů, policistů, učitelů apod.).Z průzkumu lze vyvodit, že většina české populace je nakloněna zejména podpoře produktivní části obyvatel, přičemž je patrná zejména podpora mladých rodin, ale i státních zaměstnanců. S tím  koresponduje i snaha o zachování daňově zvýhodněných stravenek, které jsou přínosem jak pro zaměstnance, tak pro malé živnostníky.

Naopak je však možné pozorovat zjevnou neochotu k podpoře seniorů, což by mohlo naznačovat, že si většina veřejnosti uvědomuje důsledky hospodářské krize a obává se dalšího prohlubování zadlužování státní kasy. V této souvislosti se tedy většina lidí evidentně spíše přiklání k podoře produktivní části obyvatel než k podpoře seniorů.

V každém případě je možné pozorovat, že respondenti již velice pečlivě volí mezi větším a menším zlem z hlediska jejich vnímání aktuální finanční situace státního rozpočtu. Jako jistou dávku solidarity však lze vnímat většinovou podporu zrušení zdravotnických poplatků, které se v oblasti výdajů dotýkají zejména seniorské části populace.
Jak vyplývá z průzkumu, který se zaměřil na zjišťování názorů veřejnosti ve vztahu k některým již předloženým či zvažovaným vládním a poslaneckým návrhům zákonů, 61,4% dotázaných souhlasí se zvýšením mateřské. Ta byla přitom snížena zhruba o pětinu v minulém roce v rámci vládního úsporného balíčku.

Nadpoloviční většina (57,7%) respondentů rovněž vyjádřila souhlas i s dalším návrhem levice, a to se zavedením progresivní daně z příjmu (čím vyšší příjem, tím vyšší daň), tedy s tzv. milionářskou daní. Většinový souhlas panuje i se zachováním stávajících platů zaměstnanců veřejného sektoru, tedy hasičů, policistů, učitelů apod., s čímž souhlasí 62,2% dotázaných. Obdobně tomu je i v případě návrhu levice na zrušení zdravotnických poplatků, které by uvítalo 60,4% dotázaných.

V opačné pozici vůči souhlasným návrhům levicového spektra Poslanecké sněmovny je však návrh na vyplacení 13. důchodů, s nímž nesouhlasí 62,2% dotázaných. Stejně tak panuje většinový nesouhlas s opětovným návrhem na zrušení stravenek, respektive jejich daňového zvýhodnění, s čímž nesouhlasí 62,1% dotázaných. Vládou zvažované posílení české mise v Afghánistánu o sto vojáků pak nemá podporu 53,7% dotázaných.

Na dva vyrovnané názorové tábory rozděluje respondenty návrh na dotování přímých plateb zemědělců, jako je tomu např. ve Francii. V tomto případě vyjádřilo souhlas s návrhem 41,8% respondentů, a naopak proti hlasovalo 40,5% dotázaných.

Kam dál?
- Jak si zajistit slušnou mateřskou
- Nemocenská i mateřská v roce 2010 dočasně klesne - prý na rok
- Ženy utíkají před krizí na mateřskou dovolenou

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články