Lidé stále častěji řeší nezaměstnanost předčasným důchodem

- Penze autor: Redakce NašePeníze.cz

Lidí, kteří žádají o předčasný odchod do penze, přibývá. Zatímco v roce 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zhruba 502 tisíc předčasných důchodů, k poslednímu dni roku 2012 už to bylo o 22 tisíc případů více.

Starobní důchod je krácen, přičemž výše srážky je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. Foto:SXC

Starobní důchod je krácen, přičemž výše srážky je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

"Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí poradit na okresní správy sociálního zabezpečení, zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu," uvedla ke zveřejněným číslům tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Podle jejích slov se však lidé často neorientují v tom, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat.

Na to má vliv hned několik faktorů, mezi které patří rok narození, doba placení pojištění a u žen také počet vychovaných dětí. "Je-li poté zákonem daný důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve, než člověk dosáhne důchodového věku," vysvětlila Buraňová a dodala: "Je-li však zákonem daný důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku."

ČSSZ zároveň připomněla, že starobní důchod je krácen, přičemž výše srážky je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí celkem 2 341 220 starobních důchodů, z čehož putuje téměř každý čtvrtý na účet seniorům, kteří odešli do důchodu předčasně.

Jan Soukup| MED

Tagy: práce peníze penze předčasný důchod Předdůchod