Lze požadovat odškodnění rozdílu mezi tržní cenou auta před nehodou a po opravě?

24. 5. 2017 – 0:08 | nasepenize | red | Diskuze:

Lze požadovat odškodnění rozdílu mezi tržní cenou auta před nehodou a po opravě?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Ústavní soud vydal v nedávné době významné rozhodnutí v problematice náhrady škody na vozidle z povinného ručení. Lze požadovat odškodnění rozdílu mezi tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě?

Pokud byla poškozenému způsobena škoda na vozidle následkem dopravní nehody, kterou poškozený nezavinil, obrací se poškozený obvykle na pojišťovnu viníka dopravní nehody s žádostí o poskytnutí odškodnění věcné škody. Pokud se nejedná o totální škodu na vozidle, pak pojišťovna poskytuje náklady na opravu vozidla v účelně a přiměřeně vynaložené výši. Následkem dopravní nehody však často dochází k poklesu tržní ceny i takto opraveného vozidla.

Poškozený má právo žádat odškodnění snížení tržní ceny vozidla

Ústavní soud vydal nález, kterým vymezil, že za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě.

Tomuto rozhodnutí Ústavního soudu předcházel dlouhodobý spor před obecnými soudy, které projednávaly případ poškozené, která žádala odškodnění cca 100 000 Kč jako rozdíl mezi tržní hodnotou vozidla před dopravní nehodou a hodnotou vozidla po jeho opravě, kterou dokládala znaleckým posudkem.

Poškozená dopravní nehodou považovala tento rozdíl za skutečnou škodu dle občanského zákoníku, kterou je oprávněna žádat k proplacení v rámci odškodnění škody na vozidle. Obecné soudy však neuznaly právo poškozené na uvedené odškodnění s poukazem, že do výše odškodnění nelze promítat specifika tvorby cen na trhu ojetých vozidel, když cena opravy vozidla odpovídala uvedení vozidla do předešlého stavu dle jeho funkčních kvalit.

Ekonomická tržní realita

Ústavní soud tak zrušil rozhodnutí obecných soudů a vrátil případ k dalšímu řízení, kdy stanovil, že je nutné vycházet z principu plného odškodnění s reflektováním ekonomické tržní reality. Hodnota vozidla je určena nejen jeho funkční hodnotou, rovněž však užitkem, který může poskytnout svému vlastníkovi, čímž se rozumí rovněž tržní hodnota vozidla.

Právní názor Ústavního soudu

Ústavní soud vymezil: Právní názor obecných soudů, podle něhož se vedle nákladů na provedení opravy poškozeného vozidla nelze domáhat náhrady škody odpovídající rozdílu mezi jeho tržní hodnotu před poškozením a po opravě, nerespektuje již dříve Ústavním soudem formulované principy práva na náhradu škody a zejména se zcela míjejí s ekonomickou realitou, přičemž by mělo platit, že právo, jeho výklad a používání by ekonomickou realitu mělo respektovat, protože v opačném případě se stane kontraproduktivní, případně až virtuální. Jsou-li totiž nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu.“

Každý případ náhrady škody na vozidle je nutné chápat individuálně dle okolností konkrétního případu. Uvedené rozhodnutí Ústavního soudu však posiluje práva poškozených dopravní nehodou. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k analýze všech aspektů vašeho případu.

-Zbyněk Drobyš | Více k tématu na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články