Míra nezaměstnanosti v listopadu klesla o 1 desetinu na 3,5 % (4,9 % v listopadu 2016). Nezaměstnanost poslední měsíce opakovaně klesá na nová historická minima a vzhledem k mnoha ukazatelů je trh práce na nejvyšším bodě v historii ČR (od roku 1993). Růst ekonomiky vytváří silnou poptávku po zaměstnancích, počet volných pracovních míst se stále zvyšuje (na 214 tis. z 210 tis.) a na jedno volné místo připadalo pouze 1,2 osob nezaměstnaných. Trh práce ukazuje jasné přehřívání, následný tlak na růst mezd je jedním z inflačních rizik pro příští rok. Nezaměstnanost na přelomu roku by se kvůli sezónnosti měla zvýšit k úrovni 4 %.

Zdroj: Atlantik FT