Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla o 3 desetiny na 3,8 % (5,2 % v prosinci 2016).  Nárůst nezaměstnanosti lze z velké části připsat na vrub sezónním faktorům – kvůli počasí se utlumují venkovní práce a také řada pracovních smluv na dobu určitou končí na koci roku. Historicky jde stále o nejnižší nezaměstnanost na konci roku. Růst ekonomiky vytváří silnou poptávku po zaměstnancích, důkazem je další nárůst volných pracovních míst (na 217 tis. z 214 tis.) a na jedno volné místo připadalo pouze 1,3 nezaměstnaných osob. Trh práce ukazuje jasné přehřívání, následný tlak na růst mezd je jedním z inflačních rizik pro letošní rok. Průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2017 dosáhla 4,2 % (5,5 % v 2016). Pro letošní rok očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti 3,7 %.

Zdroj: Atlantik FT