Maminky bez výživného, nezaplacené mzdy, reklamace zboží. To vše je ohroženo!

17. 4. 2014 – 0:06 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Maminky bez výživného, nezaplacené mzdy, reklamace zboží. To vše je ohroženo!
Spotřebitelé se zamítnutými reklamacemi, zaměstnanci s nedoplatky mezd, drobní živnostníci se svými menšími pohledávkami a maminky s nezaplaceným výživným pro jejich nezletilé děti, mohli ocitnout v situaci, kdy by jejich práva zůstala pouze na papíře bez | zdroj: NašePeníze.cz

Spotřebitelská organizace Spotřebitel net otevřeným dopisem vyzývá skupinu poslanců v čele s paní poslankyní Helenou Langšádlovou ke stažení jejich návrhu novely občanského soudního řádu, který Poslanecká sněmovna projednává a jehož cílem je změnit pravidla přiznávání nákladů řízení ve sporech do 10.000 Kč. Novela usiluje o to, aby se zpravidla nepřiznávala náhrada nákladů na právní pomoc.

Jde o obrácení dosavadního pravidla, kdy pro její nepřiznání, nebo snížení musely být dány důvody. Domníváme se, že navržená novela občanského soudního řádu poškozuje drobné věřitele, jelikož nabádá dlužníky s dluhem do10 tisíc korun k jejich neplacení.

"Pokud by snad byl tento návrh schválen, pak by se spotřebitelé se zamítnutými reklamacemi, zaměstnanci s nedoplatky mezd, drobní živnostníci se svými menšími pohledávkami a maminky s nezaplaceným výživným pro jejich nezletilé děti, mohli ocitnout v situaci, kdy by jejich práva zůstala pouze na papíře bez možnosti reálného vymáhání.", dodává advokát Mgr. Tomáš Liškutín spolupracující se spotřebitelskou organizací Spotřebitel net.

Odbornou diskuzi by si současně zasloužila otázka, zda tento návrh není v rozporu s ústavním pořádkem, který jednoznačně zakotvuje právo každého na právní pomoc. Z pohledu věřitele tento návrh totiž znamená riziko, že by musel náklady na právní pomoc zaplatit ze svého, přestože spor nezavinil a měl v něm plný úspěch. Úsporu by snad mohl hledat tím, že žalobu sepíše bez pomoci advokáta. Takový postup lze těžko doporučit, zvláště ve chvíli, kdy stát kompletně změnil civilní legislativu v čele s novým občanským zákoníkem.

"Samozřejmě amatérsky sepsané žaloby přinesou další zátěž pro soudy, které budou muset vyzývat k jejich doplnění, což bude znamenat další přetížení soudů a průtahy v jimi vedených řízeních." upozorňuje Liškutín. Řada věřitelů tak raději své pohledávky vzdá.

Nelze vyloučit, že na začátku této poslanecké iniciativy byl dobrý úmysl, a to zamezit kupčení s přísudky u tzv. formulářových žalob. Nicméně stejného cíle lze dosáhnout tím, že náklady řízení, které tvoří zpravidla soudní poplatek, cestovné a základní tabulková odměna za pomoc advokáta bude úspěšné straně přiznávána, avšak jen do výše, kterou soud bude považovat za účelnou k obraně práv.

"Kombinací těchto principů lze dosáhnout stejného cíle, o který jde navrhovatelům této změny, aniž by však zároveň došlo k jiné legislativní nespravedlnosti," uzavírá Liškutín.

Vzhledem k výše uvedenému spotřebitelská organizace Spotřebitel net vyzývá otevřeným dopisem skupinu poslanců v čele s paní poslankyní Helenou Langšádlovou ke stažení jejich návrhu a vytvoření návrhu nového, po důkladné diskuzi s odbornou veřejností a všemi relevantními subjekty, které mohou do diskuze vnést podnětné připomínky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články