Máte málo informací k hypotečním úvěrům? Pomůžeme vám!

21. 3. 2007 – 10:20 | Hypotéky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte málo informací k hypotečním úvěrům? Pomůžeme vám!
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Rádi by jste vlastní byt, nebo dům a vaše rozhodnutí brzdí nedostatek srozumitelných informací k hypotékám? Pomůžeme vám v následujícím článku, kde vám hypoteční úvěry představíme.

Co je to hypoteční úvěr? Hypoteční úvěr je úvěr na investice do nemovitosti, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Co je to nemovitost? Za nemovitost mohu považovat to, co je zapsáno v katastru nemovitostí, např. Rodinný dům Byt v osobním vlastnictví Bytový (činžovní) dům Kancelářská budova Pozemek Na co lze hypoteční úvěr použít? Koupi nemovitosti Výstavbu nemovitosti Rekonstrukci nemovitosti Změnu stavby (přístavbu, vestavbu, nástavbu, přestavbu) Odkoupení spoluvlastnických podílů na nemovitosti Vypořádání dědických nároků na nemovitost Splacení dřívějších úvěrů, resp. půjček (občanských, od zaměstnavatele, apod.), které byly prokazatelně použity na investici do nemovitosti Investice do nemovitostí v souvislosti se zabezpečením bydlení (získání členského podílu v bytovém družstvu, získání užívacího práva k družstevnímu bytu formou finančního vyrovnání za uvolnění bytu, získání práva dlouhodobého užívání/pronájmu obecního bytu formou uhrazení investičního příspěvku/tzv. předplaceného nájemného) – za předpokladu zástavy jinou vhodnou nemovitostí Refinancování vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti Jaké je požadováno zajištění? Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR (jako zástavu doporučujeme použít pořizovanou nemovitost) Další zajištění je na rozhodnutí banky (podle konstrukce úvěrového případu a schopnosti klienta úvěr splácet) Požaduje banka pojištění nemovitosti? Ano Jedná se o základní podmínku hypotečního úvěru; tato pojistka bude vinkulována ve prospěch banky Jak se hypotéka splácí? Inkasem z běžného účtu ke smluvenému datu Jaké typy splácení připadají v úvahu? Stejné – anuitní splátky po celou dobu trvání úvěru Postupně rostoucí – progresivní splátky (mění se po roce) Postupně klesající – degresivní splátky Jednorázové splacení na konci doby splatnosti (v případě kombinace se stavebním spořením nebo kapitálovým životním pojištěním) Lze odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru od základu daně? Ano, při splnění všech podmínek „zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“ - zdroj: HVB -

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,800
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články