Máte vysoké příjmy? Do důchodu ještě nechoďte

- Penze autor: Redakce NašePeníze.cz

V posledních letech se každoročně od ledna mění způsob výpočtu důchodu. Pro občany s vyššími nadprůměrnými příjmy je změna výpočtu výhodná, v roce 2015 tomu nebude jinak. Odchod do důchodu je proto vhodné odložit.

Pro občany s vyššími nadprůměrnými příjmy je změna výpočtu výhodná, v roce 2015 tomu nebude jinak. Odchod do důchodu je proto vhodné odložit. Foto:SXC

Pro občany s vyššími nadprůměrnými příjmy je změna výpočtu výhodná, v roce 2015 tomu nebude jinak. Odchod do důchodu je proto vhodné odložit. Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Změny ve výpočtu státního důchodu přinesla již „malá důchodová reforma“. Osobní vyměřovací základ, což je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž při výpočtu důchodu v roce 2014 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2013, se při výpočtu státního důchodu redukuje. Právě změna zápočtu v jednotlivých redukčních pásmech je tou nejvýznamnější každoroční změnou při výpočtu důchodu.

  • Zápočet v jednotlivých redukčních pásmech byl odlišný do 29. 9. 2011, od 30. 9. 2011, od 1. 1. 2012, od 1. 1. 2013, od 1. 1. 2014 a bude jiný i od 1. 1. 2015.
  • V důsledku změny zápočtu v jednotlivých redukčních pásmech při výpočtu důchodu je výše důchodu rozdílná při stejných vstupních parametrech podle roku, kdy se o starobní důchod žádá.

Redukční pásma 2014 a 2015

Při výpočtu důchodu v roce 2014 se osobní vyměřovací základ v první redukční hranici (do 11 415 Kč) započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 11 415 Kč do 30 093 Kč) z 26 %, ve třetí redukční hranici (od 30 093 Kč do 103 768 Kč) z 22 % a ve čtvrté redukční hranici (nad 103 768 Kč) z 3 %.

V roce 2015 budou již pouze dvě redukční hranici, v první redukční hranici se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 % a v druhé z 26 %, přesné nastavení bude záviset na vývoji průměrné mzdy, od které se redukční hranice odvíjí.

  • Změna redukčních pásem znamená, že občané s vyššími příjmy si polepší, u občanů s průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky ve výši 40 tisíc Kč a více může být rozdíl již poměrně zajímavý a bude důvodem, proč odejít do řádného důchodu až v roce 2015.

Praktický příklad

Orientačně si vypočítáme měsíční důchod pana Modrého, jehož osobní vyměřovací základ (průměrná mzda za odpracované roky) bude 44 000 Kč a pan Modrý získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Důchod si vypočítáme dle legislativy roku 2014 a orientačně pro rok 2015. Důchod pro rok 2015 vypočítáme orientačně, neboť nejsou ještě známy redukční hranice, jejichž výše se bude odvíjet od průměrné mzdy stanovené MPSV. Skutečná výše důchodu v roce 2015 může být tedy nepatrně rozdílná od našeho provedeného výpočtu. Protože pravděpodobně se redukční hranice posunou a zvýší se základní výměra důchodu, tak by byla vypočtená penze pro rok 2015 ještě nepatrně vyšší než v ukázkovém příkladě. 

a) Výpočet starobního důchodu pana Modrého v roce 2014

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

44 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 856 Kč

Třetí redukční hranice

(od 30 093 Kč do 103 768 Kč, z 22 %)

3 060 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 4 856 Kč + 3 060 Kč)

19 331 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5

Procentní výměra důchodu

(19 331 Kč x 61,5 %)

11 889 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 11 889 Kč)

14 229 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora 
 

b) Výpočet starobního důchodu pana Modrého v roce 2015

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

44 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415 Kč do 44 000 Kč, z 26 %)

8 472 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 8 472 Kč)

19 887 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5

Procentní výměra důchodu

(19 887 Kč x 61,5 %)

12 231 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 12 231 Kč)

14 571 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Tagy: příjmy důchod peníze penze kdy