Máte vysoký příjem? Do důchodu jste měli jít dřív

20. 6. 2016 – 0:00 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte vysoký příjem? Do důchodu jste měli jít dřív
zdroj: freeimages.com

Pro občany s nadstandardními příjmy je výpočet státního důchodu v roce 2016 méně výhodný o tisícikoruny než v minulosti. Podívejme se na praktický příklad. Úloha vlastního zabezpečení na penzi je pro lidi s vysokými příjmy nezastupitelná. 

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou: získaná doba pojištění a průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ).

Výpočtová formule důchodu je každoročně odlišná – zejména procentní zápočet v jednotlivých redukčních pásmech. V roce 2016 se při výpočtu státního důchodu nehodnotí osobní vyměřovací základ nad 108 024 Kč. Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění, kdy z příjmu nad strop se již za daný rok sociální pojištění neplatí, byl přitom zaveden až v roce 2008, proto mohou mít někteří žadatelé o starobní důchod osobní vyměřovací základ vyšší než je limitní částka 108 024 Kč.  

Praktický výpočet

Pan Novák odešel do starobního důchodu v červnu 2011, osobní vyměřovací základ pana Nováka byl 250 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. Vypočítáme si měsíční důchod pana Nováka dle legislativy roku 2011 a následně zohledníme valorizaci v jednotlivých letech a vypočteme výši starobního důchodu pana Nováka v roce 2016.

Pro porovnání si následně vypočítáme starobní důchod pana Černého, který odejde do starobního důchodu o pět let později, tedy v červnu  2016. Osobní vyměřovací základ pana Černého je rovněž 250 000 Kč a získá také dobu pojištění v rozsahu 42 let.

Tabulka 1: Výpočet důchodu pana Nováka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

250 000 Kč

Doba pojištění

42

Redukovaný osobní vyměřovací základ

38 340 Kč

Redukce do 11 000 Kč, ze 100 %

11 000 Kč

Redukce od 11 000 Kč do 28 200 Kč, z 30 %

5 160 Kč

Redukce nad 28 200 Kč, z 10 %

22 180 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních částek)

38 340 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Zápočet za dobu pojištění

(1,5 % x 42 let)

63 %

Procentní výměra důchodu

(38 340 Kč x 63 %)

24 155 Kč

Přiznaný důchod v roce 2011

(2 230 Kč + 24 155 Kč)

26 385 Kč

Výše důchodu v roce 2016

(po valorizacích v jednotlivých letech)

27 701 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tabulka 2: Výpočet důchodu pana Černého

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

250 000 Kč

Doba pojištění

42 let

Redukce do 11 883 Kč, ze 100 %

11 883 Kč

Redukce od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %

24 997 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních částek)

36 880 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

Zápočet za dobu pojištění

(1,5 % x 42 let)

63,0

Procentní výměra důchodu

(36 880 Kč x 63 %)

23 235 Kč

Přiznaný důchod v roce 2016

(2 440 Kč + 23 235 Kč)

25 675 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz
Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články