Mateřská: Kdy nastoupit a na jak dlouho?

10. 4. 2013 – 12:38 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Mateřská: Kdy nastoupit a na jak dlouho?
Budoucí maminky si musí pořádně rozmyslet, kdy začnou mateřskou čerpat. Ze zákona mají nárok na dobu osm až šest týdnů před porodem, jehož termín určí gynekolog. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Maminky na mateřské mohou dosáhnout maximální výše příspěvku přes 274 tisíc korun, to ale v případě, že se jim narodí vícerčata a využijí maximální dobu mateřské – 37 týdnů. Ženy, kterým se narodí jedno dítě, mají nárok na maximální dobu mateřské 28 týdnů a příspěvek je už nižší.

Mateřský příspěvek se odvíjí vždy od hrubého platu, má na něj nárok i muž.

Budoucí maminky si musí pořádně rozmyslet, kdy začnou mateřskou čerpat. Ze zákona mají nárok na dobu osm až šest týdnů před porodem, jehož termín určí gynekolog. "Vybraný čas" před porodem se jim odečítá od doby, kterou stráví s příspěvkem po narození miminka. To znamená 28 týdnů (196 dní) pro matky s jedním dítětem, 37 týdnů (259 dní) pro matky s vícerčaty. Pokud se žena rozhodne ukončit mateřskou dříve (například po čtyřech měsících) a vrátí se do práce, o "nevyčerpaný" příspěvek samozřejmě přijde. Na mateřské však musí ze zákona zůstat minimálně 14 týdnů.

Mateřská závisí na výšce platu

Výše mateřské se odvíjí od hrubého platu ženy. Maximum mohou získat lidé, kteří brali necelých 79 tisíc korun měsíčně, vyšší platy se již do příspěvku nezapočítají. V takovém případě by žena měla nárok na 1058 korun na den. Při narození jednoho dítěte může tak rodina vyčerpat maximálně 207,37 tisíce korun na celou mateřskou, u vícerčat je to pak přibližně 274 tisíc korun.

U nižších platů (než 79 tisíc hrubého) se mateřský příspěvek snižuje.

Pokaždé se vypočítávají takzvané redukce a mateřská tvoří 70 procent výpočtového základu. Každý si ji může buď spočítat podle tabulky, kterou zájemci najdou na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí na adrese www.mpsv.cz/files/clanky/13624/Kalkulacka_PPM_2013.xls , nebo pomocí vzorečku. Ten vypadá následovně:

Svůj hrubý měsíční plat za uplynulý rok (nejedná se o kalendářní) vynásobíte 12 měsíci a vydělíte 365 dny. Tím dostaneme neredukovaný základ pro výpočet své mateřské dovolené. Takže pokud berete 30 tisíc korun hrubého, dostanete se k (30 000x12/365) 986,3 koruny na den. Tato částka se ale pro výpočet snižuje, provede se tzv. redukce.

První redukční hladina činí maximálně 863 korun na den. Ty odečtete od neredukované hodnoty (tedy 986,3-863) a dostanete 123,3 koruny. Do výše 863 korun denně se do dávky započítává sto procent příspěvku, tedy příspěvek činí 863 korun.

Druhá redukční hladina je v rozmezí od 863 do 1295 korun denně, do ní se započítá pak 60 procent dávky. V našem případě jde o (123,3x0,6) 73,98 koruny. Dohromady se do redukovaného základu započítá (73,98+863) 936,98 koruny na den. Do třetí hladiny již výše naší dávky nespadá, níže si ji ale pro možnost výpočtu uvedeme.

Dávka je pouze ve výši 70 procent redukovaného základu, výsledně byste měli dostat 655,886 koruny denně. V případě, že se rozhodnete vypotřebovat celou mateřskou, dostanete celkem 128,8 tisíce korun v případě jednoho dítěte (196 dní na mateřské) a 169,9 tisíce korun v případě vícerčat (259 dní doma).

Třetí redukční hladina je od 1295 až 2589 korun měsíčně, redukce mezi 1295 korunami a tímto maximem je 70procentní (zůstane 30 procent).

Od 2589 korun denně se již dávka nezvyšuje.

Pokud byste brala 40 tisíc korun hrubého, činí váš neredukovaný základ 1315 korun denně. Patříte tak do třetí redukční hladiny. Odečtete si 863 korun, které spadají do první hladiny, a dostanete je celé. Do druhé hladiny vám spadá 432 korun (1295-863), ty se vám sníží na šest desetin, tedy z této hladiny dostanete 259,2 koruny. V poslední, nejvyšší hladině vám zůstalo 20 korun, ze kterých po redukci dostanete šest korun (30 procent). Poté všechny části redukovaného základu sečtete (863+259,2+6) a získáte 1128,2 korun, což je váš redukovaný základ. Z něj spočítáte 70 procent, což je konečná výše vaší dávky (činí tak 789,7 koruny denně, což znamená přibližně 23,69 tisíce korun měsíčně).

Tento výpočet však platí pouze pro ženy, kterým platil zaměstnavatel alespoň po 270 dní v uplynulých dvou letech nemocenské pojištění. Bez něj totiž nemají na mateřský příspěvek nárok. Navíc musí být ve chvíli, kdy odcházejí na mateřskou, zaměstnané. Pokud tomu tak není, mají ještě šanci na získání příspěvku, a to pokud jsou v 180denní ochranné lhůtě po ztrátě zaměstnání.

OSVČ nesmí před mateřskou zapomenout na placení nemocenského pojištění

U osoby samostatně výdělečně činných (OSVČ) jsou nastavená tvrdší pravidla pro získání dávky. Respektive pokud chtějí vůbec něco dostat, neměly by zapomínat platit si nemocenské pojištění. Zde platí to samé: OSVČ si ho musí platit minimálně 270 dní během posledních dvou let, z toho 180 dní v posledním roce. Do placení nemocenského pojištění se započítává i doba studia.

Platba nemocenského pojištění je v hodnotě 2,3 procenta z neredukovaného základu, tedy pokud si měsíčně platíte 300 korun, dostanete se na základ 428,8 koruny. Ten celý spadá do první redukční hladiny, tedy se nesnižuje. Po vypočtení 70 procent (tedy finální snížení částky) z příspěvku pak vyjde mateřský příspěvek na přibližně devět tisíc korun měsíčně.

Na příspěvek na mateřskou mají nárok i otcové

Nejenom matka je rodičem, i otcové mají nárok na získání příspěvku v mateřství. Bude se jim vypočítávat úplně stejně jako ženám. Dokonce otec nemusí zůstávat s dítětem doma. To je případ, kdy muž vydělá více, žena si tudíž nechá vypočítat mateřskou z mužova platu. Muž ale musí uzavřít s matkou písemnou dohodu, kdy se zaváže, že se o dítě postará. Pokud půjde znovu pracovat, nesmí vykonávat tu samou pracovní činnost, ze které se mu vypočítává příspěvek. Může však nastoupit ve stejné firmě na jiné pracovní místo. Pokud se však otec pro mateřskou rozhodne, smí na ni nastoupit až sedm týdnů po porodu. Finanční příspěvek pak bere 22, respektive 31 týdnů u vícerčat.

Pokud si matky ani otcové na nemocenskou nepřispívali, začínají rovnou pobírat "rodičovský příspěvek", který na mateřskou dávku jinak navazuje.

Jan Drahorád | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články