Měli jste nehodu? Nesdělení jména řidiče vás může přijít draho!

11. 9. 2017 – 14:07 | Auto-moto | red | Diskuze:

Měli jste nehodu? Nesdělení jména řidiče vás může přijít draho!
zdroj: freeimages.com

Pojištěný v rámci povinného ručení má oznamovací povinnost vůči pojistiteli při vzniku dopravní nehody včetně poskytnutí potřebných informací. Porušení této povinnosti může mít pro pojištěného negativní následky s povinností hradit pojistiteli vyplacené pojistné plnění poškozenému.

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo k dopravní nehodě včetně uvedení skutkového stavu týkajícího se této události a předložit pojistiteli k tomu příslušné doklady. Rovněž je pojištěný povinen v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Povinnosti pojištěného

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně stanovuje, že pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1 až 3 uvedeného zákona (tzv. oznamovací povinnost pojištěného a povinnost součinnosti) a v důsledku toho byla ztížena nebo znemožněna možnost řádného šetření pojistitele.

Může být takovým porušením s právem pojistitele na úhradu vyplaceného pojistného plnění i situace, kdy pojištěný nesdělí jméno řidiče vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda?

Neuvedení jména řidiče

Případ, který v konečném stádiu řešil Nejvyšší soud, vycházel z podané žaloby pojistitele vůči pojištěnému k úhradě vyplaceného pojistného plnění poškozenému při dopravní nehodě, kterou způsobil řidič, jehož jméno neznal provozovatel vozidla. Pojistitel argumentoval, že pojištěný porušil svou oznamovací povinnost při dopravní nehodě, jelikož neuvedl pojistiteli totožnost osoby, která řídila vozidlo v době dopravní nehody, čímž byla snížena možnost řádného pojistného šetření dopravní nehody.

Soud prvního stupně a také odvolací soud však zamítl žalobu pojistitele, jelikož dokazováním bylo zjištěno, že pojištěný neuvedl jméno řidiče bezdůvodně, protože objektivně neznal jeho totožnost. Pojištěný přenechal vozidlo k užívání třetí osobě, která jej předala k užívání další osobě, která způsobila dopravní nehodu, ale u které nebyla známa její totožnost. Řidič z místa dopravní nehody utekl.

Soudy dospěly k závěru, že okolnosti výpůjčky vozidla jsou důvodem zřetele hodným pro pojištěného, aby pojistiteli nevzniklo právo na úhradu vyplaceného pojistného plnění poškozenému.

Dovolání k Nejvyššímu soudu

Pojistitel podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který zrušil rozsudek soudu prvního stupně a odvolacího soudu a věc vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že skutková zjištění soudů poukazují, že pojištěný nesdělil pojistiteli ani jméno osoby, které měl vozidlo poskytnout. Pokud by tomu skutečně bylo tak a byla tímto ztížena možnost řádného pojistného šetření, pak by pojistitel byl oprávněn požadovat úhradu vyplaceného pojistného plnění poškozenému.

-Zbyněk Drobiš, více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,600 22,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články