MF: Sklářský průmysl podpoříme, když splní podmínky

- Firmy autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo financí obdrželo žádost na podporu upadajícího sklářského průmyslu v ČR. Zástupcům společností BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., CRYSTALEX a.s. a SKLÁRNY KAVALIER, a.s., stejně tak zástupcům odborových organizací ministr financí sdělil, že pomoc neodmítá. „Jsem připraven se aktivně podílet na řešení stávající situace s cílem maximálně udržet zaměstnanost v uvedených společnostech za určitých podmínek.“

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

„Všemi současnými vlastníky bude neprodleně předložen jimi schválený realistický plán restrukturalizace a prodeje životaschopných segmentů společností. K tomu dodávám, že jsem informován o celé řadě vážných zájemců o koupi jednotlivých podniků. Mohu však s nimi doposud jednat pouze v tom smyslu, že je odkazuji na jednání s vlastníky a věřitelskými bankami. A to přesto, že již v září stát velmi naléhal na rychlou restrukturalizaci a prodej. Mohu jen s lítostí konstatovat, že se současní vlastníci za čtyři měsíce nebyli schopni dohodnout na účinném restrukturalizačním plánu. Opakovaně zdůrazňuji, že stát není spoluvlastníkem příslušných společností a nevykonává v orgánech společností žádná vlastnická práva.“ Navrhuje podmínky podpory Kalousek. Případná intervence veřejných prostředků na podporu provozního financování musí být podle Kalouska podložena jednoznačnými údaji, které vyloučí prohlubování další ztráty a nenávratnost těchto prostředků.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy