Ministerstvo průmyslu a obchodu

28. 4. 2002 – 16:22 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sídlo: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: 224 851 111 Fax: 224 811 089
Domovská stránka: http://www.mpo.cz/
E-mail: posta (zavináč) mpo (tečka) cz Poznámky: Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro
- státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,
- hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,
- vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu,
- věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností, - technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
- průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií,
- elektronické komunikace a poštovní služby.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články