Ministerstvo zemědělství

- Úvěry autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo zemědělství

Placeholder

Placeholder , zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo zemědělství

IČ: 00020478 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Telefon: 221 811 111 Fax: 224 810 478
Domovská stránka: http://www.mze.cz/
E-mail: info (zavináč) mze (tečka) cz Poznámky: Ministerstvo zemědělství je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.
Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Státní rostlinolékařskou správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci.
Pro usnadnění komunikace s veřejností má MZe 66 regionálních poboček - zemědělských agentur. Od 1.1.2003 přešly, v rámci přesunu kompetencí, pod správu MZe také pozemkové úřady.

 

Tagy: ministerstvo zemědělství