Mobbing je šikana na pracovišti, která hrozí dospělým

17. 7. 2007 – 11:31 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Mobbing je šikana na pracovišti, která hrozí dospělým
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Máte pocit, že je na vás na pracovišti vyvíjen nadměrný nátlak i přes to, že svou práci zvládáte a plníte svěřené úkoly? Stresujete se při každém pomyšlení na práci? Pak se může jednat o mobbing!


Podle Wikipendie je Mobbing druh rafinované šikany na pracovišti. Termín používal původně etolog Konrad Lorenz a popisoval jím chování zvířat, která si chrání své území.
- Šikana na pracovišti - mobbing narůstá, je to důsledek krize?

V současné době mobbingem označujeme úmyslné intrikování a šikanování ze strany spolupracovníků. Mobbing je cizí slovo s důvěrně známým obsahem. Jde o týrání, šikanování a zesměšňování na pracovišti. Evropské odhady hovoří o tom, že v této nepříjemné situaci se přinejmenším jednou v životě ocitl každý desátý člověk.

Anglické slovo „mob“ sice znamená někomu vynadat, vrhnout se na něj, takzvaný mobbing ovšem pracuje s daleko jemnějšími a účinnějšími postupy.

V první fázi přicházejí první útoky, schválnosti, tzv. mobber šíří o oběti pomluvy, zadržuje jí přístup k informacím, zatím ale nijak plánovaně. Následuje přechod k mobbingu a systematický psychoteror. Veškeré schválnosti jsou připravované s cílem oběť zlikvidovat.

Ve třetí fázi dochází ke konkrétnímu napadání ze strany personálu nebo vedoucího pracovníka. Oběť bývá personálem nebo vedoucím pracovníkem označena jako „černá ovce“, přichází vyhrožování výpovědí a mobbing dostává jakési požehnání od vedení.

V posledním stupni je cíle dosaženo, oběť se dopouští těch chyb, které jí zpočátku byly neoprávněně vytýkány, a opouští zaměstnání.

Mobbing může vést až k sebevraždě (20% ze všech sebevražd). Mobbing připravuje své oběti o sebevědomí a stopy v nich zůstávají dlouho. Podle průzkumu z roku 2001, který prováděla agentura Gfk, zažilo šikanu na pracovišti 16% lidí. Statistiky ze západních zemí uvádějí poloviční hodnoty, 8–10%.

Obrana proti mobbingu Obranou proti mobbingu je včasná prevence a informovanost. Oběť se musí začít bránit hned zpočátku. Pokud nepomůže klasická obrana (vzepřít se mobbingu), je vhodné kontaktovat odborníka či například občanské sdružení .

Pomoci by mohl (teoreticky) také Úřad práce anebo odbory. Kolik to stojí? Jediná oběť mobbingu stojí podnik cca 20 – 100.000 EUR ročně, ve větších firmách dokonce až 200.000 EUR za jediný rok. Ztráty způsobené mobbingem přestavují pouze v Německu podle nejnovějších odhadů částku od 10 do 30 miliard EUR! Za oběti mobbingu lze považovat 4–8% pracující populace…

Mobbing – nejčastější příčiny (10 hlavních spouštěčů)

1. nedostatečná kvalifikace pro vedení lidí/ autoritářský styl vedení
2. nízká schopnost vypořádat se s konfliktem
3. permanentní tlak na zvyšování výkonů a snižování nákladů
4. firemní kultura s nízkou úrovní etiky
5. nedostatky ve vnitropodnikových strukturách
6. strach před ztrátou zaměstnání (napjatá ekonomická situace)
7. závist a „konkurenční vztahy“ (konkurenční myšlení)
8. podstatné rozdíly v míře příp. nedostatek tolerance
9. destruktivní zacházení s chybami či omyly
10. struktura osobnosti mobovaného
[ Zdroj: wikipedia, Občanského sdružení Práce a vztahy ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,710 24,830
USD 23,130 23,310
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články