Moneta získala souhlas ČNB na zahrnutí zisku za první polovinu roku, sníženého o očekávanou dividendu, do regulatorního kapitálu. Při očekávaném výplatním poměru 70 % z čistého zisku, tak Moneta zvýší reportovaný regulatorní kapitál o 636 mil. Kč. Ke konci tohoto roku očekává banka kapitálovou přiměřenost v rozmezí 15,9 – 16,3 %. Z našeho pohledu se jedná spíše o technickou záležitost, která umožní managementu větší flexibilitu při řízení kapitálu.

Zdroj: Atlantik FT