Moneta oznámila, že v průběhu dubna a května prodala nesplácené úvěry v nominální hodnotě 940 mil. Kč. Zisk před zdaněním z prodeje těchto úvěrů dosáhl 110 mil. Kč. V případě příznivých podmínek na trhu bude banka v prodeji pokračovat i ve zbytku roku. Management očekává za celý rok zisk z prodeje nesplácených úvěrů ve výši 750 mil. Kč, přičemž v prvním kvartále zisk dosáhl 475 mil. EUR.

Zdroj: Atlantik FT