Banka oznámila, že uzavřela předběžnou dohodu se společností Home Credit Group B.V. (HSGBV) o koupi Air Bank a české a slovenské pobočky Home Ceditu. Cena transakce byla stanovena na 19,75 mld. Kč, z čehož 6,75 mld. Kč bude zaplaceno v hotovosti a 13 mld. Kč prostřednictvím emise nových akcií ve prospěch HSGBV, který tak získá 24,48% podíl v Monetě. Emisní kurz nově vydaných akcií je 78,5 Kč a byl stanoven na základě průměrné ceny v období od 1. července do 30. září. Vypořádání transakce se očekává 1. července 2019. Do konce tohoto roku Moneta svolá mimořádnou valnou hromadu, která by měla schválit emisi nových akcií. Po dokončení transakce by se měl počet klientů banky více jak zdvojnásobit na přibližně 2 miliony. Nově vydané akcie neponesou nárok na výplatu dividendy ze zisku tohoto roku, která by neměla být transakcí ovlivněna. Management očekává, že již v prvním celém roce od vypořádání bude mít transakce pozitivní dopad jak na zisk na akcii, tak na výši dividendy na akcii, které by měly vzrůst o přibližně 10 % oproti dosavadním plánům. Management Monety již delší dobu avizoval, že aktivně vyhledává akviziční příležitosti. Na zhodnocení přínosu transakce pro současné akcionáře je nyní ještě brzy, ale jako pozitivní vidíme, že banka získá významného akcionáře a bude schopna více konkurovat největším bankám na českém trhu. Další informace by management měl poskytnout v průběhu dnešního dne, kdy plánuje několik konferenčních hovorů s investory a analytiky.  

 

Zdroj: Atlantik FT