Společnost svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat 26. října 2017. Na programu jednání je volba členů dozorčí rady, volba člena výboru pro audit a schválení předpisů o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit. Jedná se spíše o technické věci, které vyplynuly z toho, že nebyly schváleny na řádné valné hromadě, která se konala v dubnu. 

Zdroj: Atlantik FT