Na Česko se valí žaloby z Evropské komise. Kvůli DPH a železnici

24. 6. 2010 – 20:22 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Na Česko se valí žaloby z Evropské komise. Kvůli DPH a železnici
Špatné konkurenční prostředí na železnici a pravidla kolem DPH ženou Česko k soudu, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Evropská komise zažalovala Českou republiku u Soudního dvora Evropské unie kvůli nastavení výběru daně z přidané hodnoty (DPH). Komise o tom informovala ve čtvrtek.

Evropská komise zažalovala Českou republiku, protože nedodržuje povinnosti zakotvené v právu EU a týkající se pravidel seskupení pro účely DPH.

Seskupení pro účely daně z přidané hodnoty umožňuje směrnice, podle níž mohou členské státy Evropské unie nakládat s osobami, které jsou sice z právního hlediska nezávislé, ale vzájemně úzce propojené finančními, hospodářskými a organizačními vazbami, jako s jedinou osobou povinnou k dani.

"Komise přezkoumala právní předpisy členských států v této oblasti a zjistila, že legislativa sedmi členských států není kompatibilní s pravidly EU týkajícími se seskupení pro účely DPH," uvedla Evropská komise.

 

Žaloba padla i na jiné země

 

Kromě České republiky zažaluje Evropská komise za stejný prohřešek i Nizozemsko, Irsko, Finsko, Velkou Británii a Dánsko. České ministerstvo financí na informace Evropské komise je přesvědčeno, že v tomto případě Česká republika nepochybila a chce si nejdříve počkat až na písemné vyhotovení žaloby EK.

 

Špatné konkurenční prostředí na železnici

 

Evropská komise se také ve čtvrtek rozhodla zažalovat Českou republiku u soudního dvora Evropské unie, protože nezajistila nezávislost provozovatele železniční infrastruktury na železničních podnicích, což narušuje rovnou hospodářskou soutěž. Informoval o tom mluvčí českého zastoupení EK Martin Stašek.

Česko totiž do svého legislativního řádu nezačlenilo takzvaný první železniční balíček týkající se otevírání trhu železniční dopravy Evropské unie hospodářské soutěži. Přitom termín na to měly všechny členské státy EU do 15 března 2003.

"Neprovedení těchto opatření na liberalizaci trhu železniční dopravy připravuje provozovatele železnic o příležitost nabízet služby v ostatních členských státech a zákazníky železničních společností o větší nabídku konkurenčních železničních služeb," komentoval to Stašek.

Hlavním cílem směrnic prvního železničního balíčku je vytvoření předpokladů pro otevírání trhu a hospodářskou soutěž v železniční dopravě.

Nespravedlivé podmínky hospodářské soutěže v přístupu k infrastruktuře mohou být způsobeny tím, že provozovatel infrastruktury, který je odpovědný za stanovení poplatků za přístup k infrastruktuře a přidělení kapacity sítě, není dostatečně nezávislý na subjektech, které samy provozují železniční dopravu," informoval Stašek.

Podle něj je cílem předpisů EU týkajících se poplatků za přístup k infrastruktuře hlavně podpora optimálního využití železniční infrastruktury. "Nesprávné provedení předpisů může vést k poplatkům za přístup, které jsou příliš vysoké, a vylučují tak možné provozovatele, kteří by byli schopni nést poplatky stanovené na úrovni přímých nákladů vyplývajících z provozování konkrétní služby (minimální poplatek podle právních předpisů EU). Může také vést k neodůvodněné diskriminaci železničních podniků na různých segmentech trhu," uvedl Stašek.

Kromě České republiky žaluje EK kvůli stejným pochybením také dalších dvanáct států - Rakousko, Německo, Řecko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.

-Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,380 22,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články