Na fungování státu jsme si letos půjčili už 91,5 miliardy korun

2. 11. 2011 – 20:13 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Na fungování státu jsme si letos půjčili už 91,5 miliardy korun
Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo přebytkem 13,7 mld. Kč, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výdaje ČR jsou oproti příjmům stále vysoké a bez půjček bychom už dávno padli. Deficit státního rozpočtu ČR však ke konci října klesl ze zářijových 105,1 na 91,5 miliardy korun při příjmech 838,6 mld. Kč a výdajích 930,1 mld. Kč. Meziročně byl nižší o 5,3 miliardy korun.

Dosažené celkové příjmy ve výši 838,6 mld. Kč představovaly 78,3 procenta rozpočtu po změnách, meziročně vzrostly o 4,1 mld. Kč (0,5 %). Rozpočet přitom počítá s růstem o sedm procent. Na tomto rozdílu se podle MF podílely především meziročně nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 439,5 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 12,8 mld. Kč (3,0 %). Zvýšení daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní, daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a DPH. Inkaso DPH představovalo 169,6 mld. Kč (meziročně +2,3 mld. Kč). Na spotřebních daních stát dosud vybral 115,8 mld. Kč (meziročně +8,1 mld. Kč). Daň z příjmů právnických osob svým objemem 65,5 mld. Kč představovala meziroční pokles o 4,1 miliardy korun. Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 72,2 mld. Kč (meziročně +2,3 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 302,2 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 9,8 mld. Kč (3,4 %). Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly celkem 96,9 miliardy korun (meziročně o 18,5 mld. Kč méně).

Celkové výdaje v objemu 930,1 mld. Kč čerpané ke konci října 2011 představují 77,1 procenta rozpočtu po změnách a jsou tak o 1,1 mld. Kč (o 0,1 %) pod úrovní října 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,2 procenta. Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 840,9 mld. Kč (meziročně +8,2 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37 procent všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 procenta více než skutečnost dosažená v roce 2010. Ke konci října bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 368,8 mld. Kč (meziročně o 11,4 mld. Kč více). Z toho na důchody připadlo 304,9 mld. Kč (meziročně o 18,3 mld. Kč méně).

Na obsluhu státního dluhu (především na úroky) bylo uhrazeno 50,5 miliardy korun (meziročně o 6,4 mld. Kč více).

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo přebytkem 13,7 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 2,8 mld. Kč), když příjmy činily 96,8 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 88,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 83,1 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 85,7 mld. Kč).

-Tomáš Cížek | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články