Na podporu v nezaměstnanosti máte právo i když chcete hledat práci v jiné zemi

4. 2. 2014 – 17:37 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Na podporu v nezaměstnanosti máte právo i když chcete hledat práci v jiné zemi
Pokud chcete v zahraničí zůstat po dobu delší než 3 měsíce, budete muset úřad práce v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, požádat o prodloužení vyplácení dávek během vašeho pobytu v zahraničí a svou žádost zdůvodnit. Foto:SXC Text:europa.eu | zdroj: NašePeníze.cz

Obecně platí, že pokud chcete pobírat dávky v nezaměstnanosti, musíte pobývat ve státě, který tyto dávky vyplácí. Za určitých podmínek však můžete odejít do jiného státu EU za účelem hledání práce a i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti ze země, ve které jste o práci přišli.

V hostitelské zemi smíte zůstat maximálně 3 měsíce, můžete však požádat úřad práce státu, který dávky vyplácí, o prodloužení této doby až na 6 měsíců.

To můžete učinit pouze, pokud:

- jste zcela nezaměstnaní (ne částečně nebo přerušovaně)
- a zároveň máte nárok na dávky v nezaměstnanosti v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými.

Před svým odjezdem musíte:

- být alespoň 4 týdny zaregistrováni v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce země, ve které jste se stali nezaměstnanými (je možné udělit výjimku)
- zažádat tento úřad práce o vydání formuláře U2 (bývalý formulář E 303) — povolení k převedení vašich dávek v nezaměstnanosti do zahraničí.

Toto povolení je platné pouze pro jednu zemi. Pokud chcete nechat své dávky v nezaměstnanosti převést do jiné země, musíte požádat o vydání nového formuláře U2. Zeptejte se na úřadu práce, zda kvůli tomu musíte jet zpátky do své země nebo zda je možné vydat formulář na dálku.

Po příjezdu do cílové země:

- se musíte zaregistrovat do evidence uchazečů o práci u úřadu práce daného státu, a to ve lhůtě 7 dní od data, ke kterému jste přestali být k dispozici úřadu práce v zemi, ze které jste odjeli
- předložit při registraci formulář U2 (bývalý formulář E 303)
- souhlasit s tím, že se podrobíte kontrolám, které jsou u žadatelů o dávky v nezaměstnanosti v dané zemi prováděny, jako byste dávky pobírali v tomto státě.

Doporučujeme vám, abyste si zjistili co nejvíce informací o svých právech a povinnostech, které jako uchazeč o práci v tomto státě máte. Mohou se velmi lišit od práv a povinností, které jste měli ve státě, v němž jste se stali nezaměstnanými.

Výše dávek, která vám bude vyplácena, se nemění. Dávky budou zasílány přímo na váš bankovní účet ve státě, ve kterém jste se stali nezaměstnanými.

Jestliže nechcete ztratit nárok na dávky v nezaměstnanosti, vraťte se do země, která dávky vyplácí, dříve, než vám nárok zanikne.

Jste-li občany Rumunska, Bulharska nebo Chorvatska, mohou se na vás vztahovat předpisy, které dočasně omezují vaše právo pracovat v některých státech EU.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Pokud chcete v zahraničí zůstat po dobu delší než 3 měsíce, budete muset úřad práce v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, požádat o prodloužení vyplácení dávek během vašeho pobytu v zahraničí a svou žádost zdůvodnit. Snažte se přesvědčit úřad práce o tom, že máte reálnou šanci práci v hostitelské zemi získat. Úřad může jinak vaši žádost o prodloužení zamítnout.

O prodloužení zažádejte co nejdříve a před uplynutím prvních třech měsíců.

Rovné zacházení

Při hledání práce v jiné zemi EU máte stejná práva jako státní příslušníci hostitelské země. Tato práva se týkají možnosti získat zaměstnání, pomoci ze strany úřadů práce a finanční podpory při hledání práce.

Hostitelská země však může vyčkat, dokud si nevytvoříte skutečnou vazbu na místní pracovní trh, a teprve pak vám poskynout určitý druh finanční podpory při hledání práce — např. nízkoúročenou půjčku pro nezaměstnané, kteří chtějí začít podnikat. Za skutečnou vazbu lze považovat váš pobyt v dané zemi a hledání práce po přiměřenou dobu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,740
USD 22,970 23,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články