Národní ekonomická rada připravila dva scénáře, podpoří vědu a vzdělání

26. 1. 2009 – 9:22 | Ekonomika | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Národní ekonomická rada připravila dva scénáře, podpoří vědu a vzdělání
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Deset členů Národní ekonomické rady se v neděli odpoledne sešlo s ekonomickými ministry a jednali šest hodin. Hlavním bodem společného jednání Národní ekonomické rady vlády a porady ekonomických ministrů byla diskuse o možnostech státních rozpočtů na roky 2009 až 2011.

Rozpočty mají zajistit dostatečné zdroje k uskutečnění doporučených opatření. Všichni účastníci jednání se shodli, že k dosažení tohoto cíle je nutné dodržení rozpočtové disciplíny. Dlouhé jednání bylo dáno nejen naléhavostí úkolu dané světovou ekonomickou krizí a jejími dopady na ČR, ale také tím, že NERV probírala 250 různých opatření. Jednání NERV spolu s ekonomickými ministry řídil předseda vlády Mirek Topolánek. Výsledkem jednání jsou návrhy a doporučení sad opatření vůči vládě. Ta mají reagovat na jednotlivé scénáře aktuálního vývoje a předpovědí, jakkoliv se nyní jeví, že jako pravděpodobný bude muset být aplikován scénář krizový. Ten má být aktivován v případě, že růst české ekonomiky bude predikován pro rok 2009 pod 2% HDP. Rada rozhodla, že bude pracovat se dvěma základními scénáři – ekonomika letos ještě poroste nebo je nutné počítat s poklesem výkonnosti našeho hospodářství. Opatření byla též diskutována z pohledu jejich časových efektů, tzn. zda jde o opatření dočasná, krátkodobá, střednědobá či dlouhodobá, stejně jako z pohledu jejich časové aplikovatelnosti, tedy zda jsou legislativní nebo exekutivní, a zda jejich institucionální architektura je dostatečná či potřebuje nějakou inovaci. „Vláda nechce předkládat soubor velmi populistických a nákladných opatření tak, jak jsme tomu svědky z některých opozičních lavic. Shodli jsme se, že na příjmové straně rozpočtu jsou prioritami našeho snažení zaměstnanost a posílení domácí poptávky, těmi nástroji bude nástroj zrychlených odpisů a chceme se zaměřit na usnadnění zaměstnávání pracovní síly, která poprvé nastupuje do pracovního procesu. Budeme hledat nástroj v odečitatelné položce ze základu sociálního pojištění,“ řekl ministr financí Miroslav Kalousek. Podle slov ministra financí Miroslava Kalouska by stát měl především investovat do vědy a vzdělání, dále do krajské infrastruktury a do dopravní obslužnosti. „U věcí, které mohou mít dopad na státní rozpočet chceme udělat krátkodobá opatření a dopadové studie,“ uvedl mimo jiné Miroslav Kalousek. „Rozhodli jsme se jít cestou spíše zlevňování české pracovní, protože 81 % českého HDP je tvořeno zahraniční poptávkou, nikoli tou českou. Spíše jsme diskutovali o tom, jak zlevnit český vývoz pro naše zahraniční partnery,“ řekl jeden ze členů NERV Tomáš Sedláček. Základní smyslem společného jednání PEM a NERV byla analýza rizik a potenciálních dopadů světové finanční a hospodářské krize na Českou republiku, a diskuse o návrzích opatření, kroků a nástrojů, které by měly potenciální dopady světové krize na Českou republiku eliminovat a zmírňovat. I přes poskytnutí krátkodobých stimulů ekonomiky nechce vláda upustit od dlouhodobých úkolů, jako jsou reformy zdravotního a penzijního systému.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články