Nebankovní instituce loni poskytly úvěry za 199,5 miliardy korun

10. 2. 2011 – 10:44 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nebankovní instituce loni poskytly úvěry za 199,5 miliardy korun
K růstu poptávky u většiny nebankovních finančních produktů vedlo podle ČLFA oživení ekonomiky, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2010 leasingem, factoringem či úvěry pro spotřebitele i podnikatele 199,5 miliardy korun, což je meziročně o 4,5 procenta více. Vyplývá to ze statistiky, kterou ve čtvrtek zveřejnila ČLFA.

K růstu poptávky u většiny nebankovních finančních produktů vedlo podle ČLFA oživení ekonomiky v loňském roce. Leasing movitých věcí zaznamenal v roce 2010 meziroční nárůst o 4,8 procenta, úvěry pro podnikatele rostly o 1,1 procenta a factoring zaznamenal nárůst o 12,2 procenta.

Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za celkem 47 miliard korun bez daně z přidané hodnoty (DPH). Proti roku 2009 to představuje u největších patnácti společností růst o 4,8 procenta. "Protože podíl členských společností ČLFA na českém trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 procent, lze dovodit, že v ČR byly v roce 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 48,4 miliardy korun," uvedla asociace. Členské společnosti ČLFA na leasing movitých věcí v roce 2010 poskytly celkem 41,2 miliardy korun. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v roce 2010 dosáhl 25,8 procenta.

V porovnání s rokem 2009 poklesl leasing strojů a zařízení z 32,7 procenta na 21,4 procenta. I nadále v leasingu movitých věcí dominuje leasing silničních vozidel. Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 80,6 procenta. Členské společnosti ČLFA v loňském roce uzavřely 49 009 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků, z toho 27 135 o finančním a 21 874 smluv o operativním leasingu. Kromě toho v roce 2010 nově poskytly 1391 vozidel do správy vozových parků zajišťovaných členy ČLFA. V roce 2010 se dále zvýšila průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem, která dosáhla 959 tisíc korun.

"Zájem o finanční leasing potvrzují také výsledky za čtvrtý kvartál, kdy členské společnosti ČLFA financovaly leasingem obchody za 18,6 miliardy korun. Ve srovnání s prvním až třetím čtvrtletím, kdy společnosti poskytly celkem 28,4 miliardy korun, je to téměř dvojnásobek. Jde o skvělý výsledek i v souvislosti s rostoucí oblibou dalších nebankovních produktů, hlavně spotřebitelských úvěrů," poznamenal předseda představenstva ČLFA Jiří Matula.

V roce 2010 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 2,14 miliardy korun, členské společnosti ČLFA z toho poskytly formou vstupního dluhu 1,9 miliardy korun. Proti roku 2009 to znamená pokles o 33,3 procenta. Do finančního leasingu bylo předáno 25 nemovitostí, do operativního sedm nemovitostí. Kromě toho bylo v roce 2010 uzavřeno dalších 12 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání, tudíž nejsou započteny ve statistikách za rok 2010. Stejně jako v minulých letech byly financovány leasingem především prodejny, hotely a průmyslové objekty. V roce 2010 převedlo nemovitosti do leasingového užívání šest členů ČLFA.

Celkový objem leasingu meziročně vzrostl o 3,5 procenta.

V roce 2010 poskytly členské společnosti ČLFA úvěry pro osobní potřebu za 38 miliard korun, což představuje snížení proti roku 2009 o 7,5 procenta. Členové ČLFA loni poskytovali hlavně osobní půjčky (10,5 miliardy korun, což je 27,8 procenta z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingové úvěry (16,2 miliardy korun – 42,6 procenta) a financování v místě prodeje (11,3 miliardy korun – 29,6 procenta). Nadále dominují revolvingové úvěry, proti roku 2009 však došlo k posílení podílu osobních půjček. V roce 2010 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 1 071 155 smluv o spotřebitelských úvěrech. V rámci tohoto počtu bylo uzavřeno 69 nebankovních spotřebitelských úvěrů na pořízení nemovitosti. V roce 2010 poskytovalo spotřebitelské úvěry 25 členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností.

Podnikatelské úvěry jsou pro firmy podle ČLFA stále atraktivnější a využívanější formou financování. Také u nebankovních společností proto pokračuje diverzifikace nebankovních produktů. V roce 2010 došlo k jejich meziročnímu růstu o 1,1 procenta u patnácti největších společností. V loňském roce poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele za 27,3 miliardy korun. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 64 216 úvěrů a splátkových prodejů (z toho 61 na nemovitosti), což je o 2 944 více než v roce 2009.

Factoring v roce 2009 zaznamenal meziroční navýšení o 12,2 procenta. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v roce 2010 proti bezregresnímu nadále regresní factoring s podílem na trhu 76 procenta (u bezregresního factoringu factoringová společnost přebírá riziko nezaplacení pohledávky, u regresního factoringu je toto riziko na klientovi factoringové společnosti - pozn. red.). Proti roku 2009 poklesl mírně podíl tuzemského factoringu z 80,7 procenta na 76,8 procenta a zvýšil se podíl exportního factoringu z 17,8 procenta na 21 procent i podíl importního faktoringu z 1,5 procenta na 2,2 procenta. U exportního factoringu šlo o meziroční zvýšení objemu o 32 procent. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v roce 2010 postoupeny pohledávky celkem za 111,9 miliardy korun (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 91,2 miliardy korun), vstupní dluh dosáhl k 31. prosinci 2010 částky 17,8 miliardy korun.

"Loňský rok je pro trh nebankovního financování důležitý především ze dvou hledisek. U řady produktů se zastavil propad kvůli ekonomické recesi a zaznamenali jsme meziroční růst. Především však docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy kvůli legislativním změnám stále více leasingových společností nabízí také úvěry pro podnikatele i spotřebitele. Tento trend bude významně pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech. V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování, stejně jako ve vyspělých ekonomikách," dodal Matula.

-Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,410
USD 23,680 23,780
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články