Nečas: Poptávka po pracovní síle bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu růst

4. 3. 2009 – 13:29 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nečas: Poptávka po pracovní síle bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu růst
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Z diskuse při dvoudenní předsednické konferenci (26. - 27. 2.) v Kongresovém centru Praha vyplynulo, že většina zúčastněných považuje i v této době roli migrace a integrace v rozvoji Evropy za klíčovou. Učinit Evropu nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou světa bude vyžadovat řadu radikálních reforem.


\"I přes stávající nezaměstnanost bude kvůli demografickému vývoji poptávka po pracovní síle ve střednědobém a dlouhodobém horizontu růst,\" uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Dodal, že \"do roku 2030 ubude v kategorii 25 - 64 let v České republice až 750 tisíc osob.\" \"Zdůrazňujeme migraci za prací, nikoli za sociálními dávkami,\" doplnil.

- Krize by mohla zvýšit zájem lidí o práci v nemocnicích
-
Zasáhla vás krize? Přišli jste o práci? Přečtěte si tipy jak dál
-
Nezaměstnanost v lednu 2009 stoupla na 6,8 %
-
Češi zaměstnaní v zemích EU přicházejí o práci

Vyrovnat se s globální konkurencí bude znamenat zjednodušit podmínky pro podnikání, tlačit na flexibilnější pracovní trh a modernizovat ekonomiku.

Kromě neefektivní ekonomiky diskuse definovala tři jmenovatele vedoucí k rozsáhlé a často dlouhodobé nezaměstnanosti, a to přeregulovaný pracovní trh, překážky v podnikání a nemotivující sociální systém. K hlavním rizikovým skupinám, které nezaměstnanost postihuje, patří právě migranti. Významnou roli hrají faktory jako nedostatečné vzdělání a školení cizinců, špatná znalost jazyka hostitelské země, úzké nebo zcela chybějící sociální sítě. Je proto nezbytné nastavit cílené integrační programy zaměřené nejen na výuku jazyka hostující společnosti, ale i na sociokulturní orientaci.

Pokud jde o integraci migrantů na trh práce, je potřeba i aktivita samotných zaměstnavatelů. Nezbytnou se ukázala být také podpora různých způsobů získávání pracovníků.

Příspěvky jednotlivých řečníků potvrdily pozitivní dopady regulované migrace jako je zaplňování mezer na evropských trzích práce či přispívání do státních rozpočtů. Zároveň však bylo poukázáno na potřebu cirkulace mozků namísto jejich odlivu. Je třeba zajistit takové podmínky, aby nedocházelo ke ztrátám vlastních vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články