Nejkvalitnější život je v Hradci Králové, nejlepší ekonomika zas v Teplicích

15. 9. 2010 – 20:35 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nejkvalitnější život je v Hradci Králové, nejlepší ekonomika zas v Teplicích
Na druhém místě v žebříčku ekonomické kondice skončil Chomutov, třetí skončil Cheb, Foto: Teplice | zdroj: NašePeníze.cz

Hradec Králové v žebříčku kvality života na prvním místě, překonal dokonce hlavní město Prahu, která skončila až na druhém místě. Nejlepší ekonomickou kondici má město Teplice. Jak si vede vaše město?

Město Teplice zvítězilo v žebříčku Indexu ekonomické kondice, který byl jedním ze tří hodnocených žebříčků projektu MasterCard česká centra rozvoje. Ve středu výsledky zveřejnila společnost MasterCard.

Teplice získaly 76,87 indexního bodu. "Teplice v ukazatelích dluhové sazby a hodnotě dluhu na jednoho obyvatele vykázaly v průběhu posledních tří let nulové hodnoty, a to je naprosto jedinečný výsledek. Evidovaná hodnota majetku obce na jednoho obyvatele byla v průběhu let 2007 – 2009 kolem přibližně 111 tisíc korun. U města lze obecně říci, že všechny jeho indexy byly v průběhu sledovaných let vyrovnané, což svědčí o tom, že se Teplice chovají z hlediska rozpočtové a majetkové politiky zodpovědně," prohlásil obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku Pavel Javorský.

Teplické vedení výhra překvapila. "Výsledek ankety mě velmi potěšil. Už po roce 1989 jsme v Teplicích přijali princip, že základem obce je svobodný občan a úkolem radnice je starat se o to, aby ve městě bylo příjemné žít. Dlouhodobě se soustřeďujeme na oblasti, které slouží většině občanů. Město nepodniká, služby jsou poskytovány soukromými firmami a veškeré investiční akce realizujeme z vlastních zdrojů. Prostě si nejprve našetříme, a až potom budujeme. Mimo to se nám také daří udržet štíhlý úřad. Umístění na předním místě je pro nás potvrzením, že jsme se vydali správným směrem," komentoval výsledky teplický primátor Jaroslav Kubera.

 

<%Anketa205%>

 

Na druhém místě v žebříčku ekonomické kondice skončil Chomutov se 73,13 indexního bodu. Evidovaná hodnota majetku obce se v průběhu tří let měnila pouze v řádech stovek korun a obecně se tato hodnota pohybovala kolem 50 tisíc korun. Hodnota dluhu na jednoho obyvatele se ve stejném období snižovala. Dluhová služba zůstávala, stejně jako další ukazatele, vyrovnaná.

Třetí v ukazateli ekonomické kondice měst, skončilo město Cheb z Karlovarského kraje. Cheb se se 73,08 indexními body řadí mezi města s nejlepší majetkovou a rozpočtovou odpovědností.

"Žebříček ekonomické kondice měst, který byl realizován v rámci studie MasterCard česká centra rozvoje, je unikátním materiálem, který může sloužit jako doklad o poměrně dobré rozpočtové a majetkové odpovědnosti všech zúčastněných českých měst. Žádné ze sledovaných měst totiž výrazným způsobem v hodnocení nezaostávalo," řekl předseda Sdružení Czech Top 100 Jan Struž.

Ekonomická kondice měst se projevuje velmi nízkými hodnotami dluhu na jednoho obyvatele a dobrými údaji, týkajícími se hodnoty majetku na obyvatele. Města v dobré ekonomické kondici jsou také schopna vytvářet prostředky pro budoucí investice, což dokládají ukazatele podíl běžných příjmů a běžných výdajů a rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na obyvatele. "Pro hodnocení ekonomické kondice měst bylo použito celkem pět indikátorů, které byly sledovány v letech 2007, 2008 a 2009. Dané ukazatele byly zvoleny v závislosti na potřebě definovat česká města, která si zachovávají maximální rozpočtovou a majetkovou odpovědnost," vysvětlil systém hodnocení rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls.

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením Czech Top 100 realizovala i v letošním roce unikátní projekt MasterCard česká centra rozvoje. V rámci této studie bylo 50 největších českých měst hodnoceno ze tří hledisek – ekonomické kondice, rozvojových projektů realizovaných v daných městech v končícím volebním období 2006 až 2010 a dle kvality života, která tvoří nejdůležitější žebříček letošního ročníku. Průzkumu zkoumajícího ekonomickou kondici měst se nakonec zúčastnilo celkem 43 z oslovených 50 největších měst České republiky.

Města v nejlepší ekonomické kondici

  Město Hodnocení*
1. Teplice 76,87 %
2. Chomutov 73,13 %
3. Cheb 73,08 %
4. Prostějov 72,05 %
5. Pardubice 65,91 %
6. Český Těšín 61,76 %

* maximum je 100 %, Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2010

 

Nejlepší kvalita života je v Hradci Králové

 

Hradec Králové v žebříčku kvality života na prvním místě, překonal dokonce hlavní město Prahu, která skončila až na druhém místě. Vyplývá to z výsledků studie MasterCard česká centra rozvoje, které ve středu vyhlásili její organizátoři.

Na třetím místě v hlavním žebříčku zkoumajícím kvalitu života skončily Pardubice. Do první desítky se probojovala ještě tři jihočeská města Písek, České Budějovice a Tábor, doplněna o Plzeň, Mladou Boleslav, Brno a Havlíčkův Brod.

"Město Hradec Králové vykazovalo téměř ve všech indikátorech velmi dobré výsledky, což mu vyneslo první místo v žebříčku kvality života. Celkově ale žebříček ovládl Jihočeský kraj, protože všechna jeho hodnocená města skončila v první desítce nejlepších měst. O velké překvapení se postaral také Havlíčkův Brod, který je třetím nejmenším hodnoceným městem. Havlíčkův Brod za sebou nechal řadu velkých a krajských měst a probojoval se s 84,13 indexním body na deváté místo," uvedl ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku Pavel Javorský.

Oproti předchozím ročníkům, kdy byly akcentovány české kraje, se organizátoři v letošním roce zaměřili na hodnocení největších českých měst. "Pro hodnocení hlavního žebříčku zvaného Kvalita života bylo využito celkem jedenácti ukazatelů, jež byly rozděleny do tří oblastí, tak aby mapovaly ekonomickou, sociální a environmentální situaci ve městech. V rámci dalšího žebříčku studie MasterCard česká centra rozvoje jsme se zaměřili také na rozpočtovou a majetkovou odpovědnost daných měst a rovněž jsme ohodnotili nejlepší rozvojové projekty realizované v končícím volebním období," přiblížil systém hodnocení rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls a dodal, že věří, že výsledky studie budou přínosné nejen pro bilancování současné situace měst před blížícími se volbami, ale mohou být pro města dobrým vodítkem při sestavování budoucích plánů a strategií.

V rámci žebříčku porotci sledovali jedenáct ukazatelů. Hradec Králové dosáhl ve čtyřech z nich lepších výsledků než Praha, která skončila druhá v pořadí. Hradec Králové má velmi dobré výsledky v ukazatelích mapujících nezaměstnanost regionu či dopravní dostupnost. V okrese Hradec Králové mají také muži narození v letech 2004 až 2008 nejvyšší naději na dožití, a to 75,4 let. V případě stejného indikátoru platného pro ženy se s 80,4 roky Hradec Králové umístil na páté pozici. Město bylo také díky diversifikované ekonomické struktuře poměrně málo zasaženo ekonomickou krizí.

"Vynikající umístění Hradce Králové v průzkumu jistě není jen zásluhou samotného vedení města, ale všech institucí veřejných i soukromých, které se na zvyšování kvality života Hradečanů podílejí. Přesto jako představitelka královéhradecké radnice cítím hrdost i zadostiučinění, protože teď máme jasný důkaz, že naše práce pro lidi nese výsledky. Velmi bych si přála, aby Hradec Králové svou pozici mezi českými městy neztrácel, a naopak nadále posiloval. Výsledky srovnávacích průzkumů jsou pro nás samozřejmě potěšující, ale skutečným cílem vždy musí být ekonomicky, sociálně i enviromentálně zdravé město, ve kterém jsou lidé spokojeni," komentovala umístění svého města náměstkyně primátora Hradce Králové Pavla Finfrlová.

Hlavní město Praha pak dominuje v ekonomických ukazatelích. V hlavním městě je jednoznačně nejlepší situace na trhu práce, což úzce souvisí i s dalším ukazatelem, počtem ekonomických subjektů na tisíc obyvatel. Ve všech těchto ukazatelích zaujímá Praha první místo mezi hodnocenými městy. Naopak nejhorší postavení ze všech hodnocených měst má Praha v indexu zabývajícím se vysokou kriminalitou či cenovou dostupností bydlení.

Pardubice se stejně jako Hlavní město Praha vyznačují poměrně dobrou situací na trhu práce. Město má také výhodnou polohu z hlediska napojení na evropskou železniční síť, a to mu vyneslo druhé místo v indikátoru, jež hodnotí počet mezinárodních železničních spojů.

O vysoké kvalitě života v Jihočeském kraji svědčí fakt, že všechna hodnocená jihočeská města (Písek, České Budějovice a Tábor) se v žebříčku posuzujícím kvalitu života umístila v první desítce nejlepších měst. Písek a České Budějovice mají opět velmi dobré postavení v ukazatelích hodnotících nezaměstnanost v regionu a město Tábor nabízí dobrou cenu bydlení, která je mezi sledovanými městy 2. nejnižší. Mladá Boleslav se v celkovém hodnocení kvality života dle stanovených indexů umístila na 7. pozici a k jejím silným stránkám patří dobrá dopravní dostupnost z hlediska silniční infrastruktury či velmi dobré výsledky v ukazatelích mapujících pracovní trh.

Brno se v hodnocení kvality života dle stanoveného indexu umístilo na celkovém 8. místě. Zajímavého výsledku dosáhlo v oblasti životního prostředí. Brno spolu s Kroměříží bylo vyhodnoceno jako město s nejlepší dostupností zeleně. Překvapením žebříčku je Havlíčkův Brod z kraje Vysočina, který se umístil hned za Brnem a přeskočil i své krajské město Jihlavu. Kromě celkového žebříčku kvality života přeskočil Havlíčkův Brod Jihlavu hned v šesti ukazatelích, například nízké míře nezaměstnanosti, ceně bydlení nebo ukazatelích týkajících se kvality životního.

Nezávislá studie MasterCard česká centra rozvoje zkoumá ekonomickou, sociální a environmentální situací 50 největších měst České republiky. Studie hodnotí také jejich ekonomickou kondici a rozvojové projekty realizované v daných městech v končícím volebním období 2006 až 2010.

Žebříček měst podle kvality života

  Město Hodnocení*
1. Hradec Králové 88,83 %
2. Praha 88,73 %
3. Pardubice 85,40 %
4. Písek 85,39 %
5. České Budějovice 85,12 %
6. Plzeň 84,80 %
7. Mladá Boleslav 84,68 %
8. Brno 84,23 %
9. Havlíčkův Brod 84,13 %
10. Tábor 83,92 %
11. Břeclav 83,56 %
12. Kroměříž 83,51 %
13. Zlín 83,46 %
14. Liberec 83,31 %
15. Jablonec nad Nisou 83,19 %
16. Olomouc 83,02 %
17. Prostějov 82,99 %
18. Třinec 82,27 %
19. Uherské Hradiště 82,06 %
20. Třebíč 81,78 %

* maximum je 100 %, Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2010

-Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články