Nejste spokojeni s důchodem a rozhodnutím ČSSZ? Odvolejte se!

10. 3. 2010 – 6:10 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nejste spokojeni s důchodem a rozhodnutím ČSSZ? Odvolejte se!
Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky. Od 1. ledna platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud nevyužijí nových možností, mohou se tak krátit na svých právech.

 

Odvolat se proti rozhodnutí správy sociálního zabezpečení dříve nešlo

 

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany.

 

Na jak vysoký důchod budete mít nárok si můžete orientačně spočítat: Kalkulačka starobní důchod

 

Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá - námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

 

<%Anketa6%>

 

Posudek lékaře do rukou žadatele

 

Novinkou je i doručování posudku o zdravotním stavu žadateli o invalidní důchod. Tuto změnu se podařilo ochránci práv prosadit k posílení postavení žadatele.

Až dosud byl posudek lékaře odeslán orgánu sociálního zabezpečení a praktickému lékaři žadatele a pojištěnec pak dostal rozhodnutí o přiznání či nepřiznání důchodu, aniž by věděl, co bylo v posudku a na základě čeho orgán sociálního zabezpečení rozhodoval. Od 1. ledna 2010 musí být posudek pojištěnci předán okamžitě, případně zaslán nejpozději do sedmi dnů prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení.

Ochránce současně prosadil změnu vyhlášky, která stanovuje náležitosti posudku. Mezi jiným musí být v posudku uveden výčet podkladů o zdravotním stavu a pracovní schopnosti, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel, musí zde být další zjištění a především odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu. Pojištěnec se tak dozví, na základě čeho a proč orgán sociálního zabezpečení dospěl k rozhodnutí, a může se tak účinně bránit.

Významné zlepšení postavení invalidních osob může přinést alternativní podmínka rozšíření rozhodného období pro zjišťování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod.

Až dosud platilo, že nárok na invalidní důchod vznikl tehdy, pokud byla invalidní osoba pojištěna 5 let v období 10 let před vznikem invalidity.

Vzhledem k tomu, že vzniku invalidity obvykle předchází dlouhodobý pokles pracovní schopnosti, často v období výrazně delším než 10 let, řadě invalidních osob nemohl být invalidní důchod přiznán pro nesplnění zákonné podmínky. Rozhodné období bylo nově rozšířeno, takže v případě, že žadatel o důchod nesplní 5 let pojištění z posledních 10 let, alternativně se uplatní podmínka 10 let pojištění z posledních 20. Invalidé, kteří dosud neměli nárok na invalidní důchod tak o něj mohou znovu požádat. Tato nová pravidla však platí pouze pro pojištěnce starší 38 let.

Kam dál?

- Nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod nemá každý pozůstalý

- Důchod v roce 2010: Jak o něj žádat?

- Za jakých podmínek může podnikatel získat nárok na důchod?

- Invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně je od ledna novinkou

- Předčasný starobní důchod, co byste měli vědět

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články