Někteří finanční poradci slibují penzi s garancí. Pozor na to!

15. 4. 2013 – 0:01 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Někteří finanční poradci slibují penzi s garancí. Pozor na to!
Je pravda, že Penze s garancí je i přes vysoké počáteční náklady likvidnějším produktem než druhý pilíř a garance s ním spojené mohou některé klienty oslovit. Tvrdit však, že jde o levnější řešení a v důchodu budou mít klienti naspořeno více, by však zavá | zdroj: NašePeníze.cz

V poslední době lze mezi finančními poradci často slýchat o produktu spořicího životního pojištění s názvem „Penze s garancí“ od pojišťovny Kooperativa. Má se jednat o alternativu k druhému pilíři penzijního systému. Je skutečně výhodnější?

Prodejci garantovaného produktu „Penze s garancí“ předávají klientům modelace vývoje naspořené částky, které často ukazují, že spořit s tímto produktem je výhodnější, než se nechat nalákat do tolik diskutovaného druhého pilíře. To jsou překvapivé závěry pro produkt z kategorie životního pojištění, které nebývá pro spoření na penzi nejvhodnější volbou, a to kvůli vysokým poplatkům. Podívejme se proto, zda je tento produkt opravdu jiný.

Co je Penze s garancí? Jde o standardní investiční životní pojištění, které je obohaceno o některé garance. Ve spořicí fázi je umožněno investovat kromě investičních fondů i do garantovaného fondu s technickou úrokovou mírou 2,4 %. Při dožití určitého stanoveného věku se buďto vyplatí jednorázově stav účtu, nebo se započne s výplatou penze po dobu, kterou si klient sám zvolí z rozsahu 2 až 50 let. Doživotní penzi, přestože by se do tohoto typu produktu hodila, zvolit nelze.

Kromě garantovaného zhodnocení podílové jednotky ve výši 2,4 % ročně je druhým typem garance způsob výpočtu penze – ta se vypočte z hodnoty účtu při dožití podle tabulky uvedené ve smlouvě, přičemž se pro výpočet penze bere v úvahu i dosažené garantované zhodnocení. Při sjednání smlouvy je tak garantována nejen výše naspořené částky, ale i důchodu na dobu určenou. Jinými slovy, pojišťovna dokáže smluvně garantovat zhodnocení rezervy pojištění minimálně o 2,4 % ročně na desítky let dopředu. To však není na poli pojistných produktů ničím neobvyklým.

Co se týče poplatkové struktury, je stejná jako u dobře známého investičního životního pojištění 7BN, tedy počáteční náklady až 195 % z prvního ročního běžného pojistného, dále 3 % z každého běžného či mimořádného pojistného a administrativní poplatek 30 Kč měsíčně.

Pojišťovna zveřejňuje sazebník poplatků i tabulku pro přepočet jednorázové částky na penzi, není tudíž složité dopočítat skutečnou výši garantovaného úroku, tedy úroku dosaženého nikoliv z rezervy pojištění, ale z vloženého pojistného. Například i u velmi dlouhodobé smlouvy na 38 let, kde efekt vysokého vstupního poplatku není tak výrazný, se garantovaný roční úrok smrskne z 2,4 % na zhruba 1,7 %. U kratších smluv je garantovaný úrok ještě nižší, nicméně nad rámec tohoto garantovaného úroku může pojišťovna připisovat podíly na zisku. 

Klíčová otázka je však jiná. Jak je možné, že produkt s takto vysokými poplatky v některých modelacích poráží druhý pilíř, který má ze zákona přísné poplatkové limity? Odpověď je jednoduchá. V modelacích pojišťovny, ve kterých vychází Penze s garancí překvapivě dobře, se srovnávají jednotlivé pilíře za různých předpokladů. Zatímco výpočet druhého pilíře byl převzat od MPSV, která předpokládá jistou výši nárůstu mezd (o 2,5 % ročně) a inflace (o 2 % ročně), výpočet Penze s garancí nic takového v úvahu nebere. Jinými slovy, je počítáno s jiným zhodnocením. Aby však bylo srovnání korektní, je nutné provést výpočet druhého pilíře se stejným předpokladem jako Penzi s garancí, tedy pro stejné hrubé zhodnocení ve výši 2,4 % ročně.

Tabulka 1: Výpočet dle webu www.penzesgaranci.cz

I. pilíř

I. pilíř + II. pilíř

I. + Penze s garancí (PsG)

Σ 15 651 Kč

Σ 18 163 Kč

Σ 18 190 Kč

 

II. 4 630 Kč

PsG 2 539 Kč

 

I. 13 533 Kč

I. 15 651 Kč

Poznámka: muž ve věku 30 let, s hrubou mzdou 40 000 Kč, odchod do důchodu ve věku 68 let; předpoklady: 2. Pilíř je počítán za předpokladu hrubého zhodnocení 2,4 % ročně, poplatkem za správu 0,4 %, poplatkem za zhodnocení 10 %, růstem mezd 2,5 %, inflací 2 %, penze na 20 let dle metodiky MPSV

Tabulka 2: Výpočet dle investičního srovnávače na www.produktovelisty.cz

I. pilíř

I. pilíř + II. pilíř

I. + Penze s garancí (PsG)

Σ 15 651 Kč

Σ 20 008 Kč

Σ 18 190 Kč

 

II. 6 475 Kč

PsG 2 539 Kč

 

I. 13 533 Kč

I. 15 651 Kč

Poznámka: muž ve věku 30 let, s hrubou mzdou 40 000 Kč, odchod do důchodu ve věku 68 let; předpoklady: 2. pilíř je počítán za předpokladu hrubého zhodnocení 2,4 % ročně, poplatkem za správu 0,4 %, poplatkem za zhodnocení 10 %, penze na 20 let spočtena dle stejné metodiky jako Penze s garancí

Uvedené srovnání jasně ukazuje, že modelace, které jsou „prodávány“ klientům, nejsou zcela korektní. Pokud bychom nesrovnávali garantovanou variantu Penze s garancí, ale variantu při investování pojistného do fondů, rozdíl v nákladovosti by ještě více narůstal ve prospěch druhého pilíře, který má na rozdíl od investičního životního pojištění poplatkové limity.

Je pravda, že Penze s garancí je i přes vysoké počáteční náklady likvidnějším produktem než druhý pilíř a garance s ním spojené mohou některé klienty oslovit. Tvrdit však, že jde o levnější řešení a v důchodu budou mít klienti naspořeno více, by však zavánělo klamavým prodejem. Reinkarnace životního pojištění za účelem spoření tak rozhodně není na místě.

-Dušan Šídlo

Autor článku je analytikem finančního trhu a autorem knihy Jak nás podvádějí aneb Pravda o finančním trhu a penzijní reformě

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články