Nemáte na bydlení? Stát se o vás postará

12. 5. 2014 – 0:01 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nemáte na bydlení? Stát se o vás postará
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení jsou dvě dávky, které jsou vypláceny na zajištění bydlení osobám a domácnostem, které se ocitly ve finanční nouzi. Každá z uvedených dávek má odlišné příjemce. Foto: N. Kuncová | zdroj: NašePeníze.cz

Zajištění dostupného bydlení pro občany je námětem nejen předvolebních kampaní politických stran. MPSV nyní zahajuje přípravu zákona o sociálním bydlení. Již nyní ale stát občany v oblasti bydlení podporuje. Jak?

„Zákon o sociálním bydlení patří mezi moje priority, a proto chceme proces vzniku a schválení zákona urychlit. Pokud se nám podaří najít politickou shodu, mohl by vejít v platnost dřív, než je uvedeno v legislativním plánu vlády,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Důvodem pro vysokou prioritu zákona o sociálním bydlení je skutečnost, že náklady na bydlení rostou v posledních letech rychleji než mzdy. Zároveň se zvyšuje počet lidí pobírajících sociální dávky. Příspěvek na bydlení pobíralo v loňském roce v průměru téměř 194 tisíc lidí, doplatek na bydlení 65 tisíc občanů,“ sdělila Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku.

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení jsou dvě dávky, které jsou vypláceny na zajištění bydlení osobám a domácnostem, které se ocitly ve finanční nouzi. Každá z uvedených dávek má odlišné příjemce.

Příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení mají nárok lidé, jejichž náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) jejich příjmu. Náklady na bydlení přitom nesmí přesahovat tzv. normativní náklady, které mají reprezentovat přiměřené náklady na bydlení.

Tabulka 1:  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty (v Kč)

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 – 99 999
obyvatel

10 000 – 49 999
obyvatel

do 9 999
obyvatel

1

7 711

6 156

5 873

5 028

4 809

2

11 081

8 952

8 566

7 409

7 110

3

15 096

12 312

11 807

10 294

9 903

4 a více

18 899

15 542

14 932

13 108

12 636

Zdroj: MPSV.cz

Tabulka 2:  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví (v Kč)

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 – 99 999
obyvatel

10 000 – 49 999
obyvatel

do 9 999
obyvatel

1

4 448

4 448

4 448

4 448

4 448

2

6 644

6 644

6 644

6 644

6 644

3

9 263

9 263

9 263

9 263

9 263

4 a více

11 792

11 792

11 792

11 792

11 792

Zdroj: MPSV.cz

Při výpočtu výše příspěvku na bydlení jsou nejprve porovnány skutečné a normativní náklady na bydlení. Jsou-li normativní náklady vyšší, použijí se skutečné náklady, jsou-li nižší, použijí se normativní náklady.

Ve druhém kroku se porovná 30 % příjmu (v Praze 35 % příjmu) se skutečnými či normativními náklady. Je-li příjem vyšší, na příspěvek na bydlení nemá domácnost nárok. Je-li nižší, vypočítá se příspěvek jako rozdíl mezi náklady na bydlení a 30 % (35 %) příjmu.

Na příspěvek na bydlení má domácnost nárok „pouze“ 84 měsíců (7 let) v posledních 10 kalendářních letech. Výjimku mají lidé starší 70 let a osoby zdravotně postižené, které bydlí v bytech pro ně postavených či upravených.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení mohou pobírat lidé, které mají nárok na příspěvek na živobytí. Výjimečně ho může získat i člověk, který na příspěvek na živobytí nemá nárok. „Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí,“ uvádí MPSV. Za přiměřené náklady na bydlení se považují odůvodněné náklady na bydlení, nejvýše však 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti.

Částka na živobytí se odvíjí od životního minima. Např. pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi ve věku do 6 let činí 9 450 Kč.

Tabulka 3: Životní a existenční minimum

Životní minimum

Částky v Kč za měsíc
od 1. 1. 2012

Jednotlivec

3 410

První osoba v domácnosti

3 140

Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem

2 830

Dítě do 6 let

1 740

Dítě od 6 do 15 let

2 140

Dítě od 15 do 26 letx)

2 450

Existenční minimum

2 200

Zdroj: MPSV.cz

-Petr Zámečník | Více na Hyopindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články