Neplatíte alimenty? Přijdete o řidičský průkaz

21. 7. 2017 – 11:20 | Auto-moto | red | Diskuze:

Neplatíte alimenty? Přijdete o řidičský průkaz
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Exekutor již nyní může zabavit dlužníkovi řidičský průkaz. Poslanci schválili rozšíření této možnosti. Jaký dlužník může o řidičské oprávnění přijít?

Bez řidičského oprávnění se v dnešní době obejde jen málokdo. Řidičský průkaz má téměř každý zletilý a svéprávný člověk. Přijít o něj jde ale nejen „vybodováním“ či způsobením závažného či opakovaného dopravního přestupku. O řidičák mohou přijít i dlužníci. Ovšem nikoli všichni.

Exekuční řád umožňuje exekutorovi pozastavit řidičské oprávnění dlužníkům, kteří neplatí výživné na nezletilé děti do 18 let. Poslanecká sněmovna navíc schválila rozšíření této pravomoci na neplatiče výživného na zletilé dítě do 26 let, pokud se „soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání“.

Exekutoři změnu vítají. „Možnost zabavení řidičského průkazu neplatičům výživného nám byla dána od roku 2013 a musím potvrdit, že se osvědčila. V mnoha případech vyřešila bezvýchodnou situaci matek samoživitelek, které se ocitly v těžké životní situaci. Že se nyní tato naše působnost rozšiřuje i na ty neplatiče výživného, kteří neplatí na svoje studující děti do 26 let, je rozhodně krok správným směrem,“ komentoval schválení novely exekučního řádu Ondřej Mareš, soudní exekutor z Litoměřic a jeden z mluvčích uskupení Exekutoři proti teritorialitě.

Se změnou souhlasí také věřitelé. „Tento způsob exekučního postihu přispívá k výraznému zefektivnění vymáhání dlužných alimentů, což jasně ukázala praxe minulých let. Je nelogické a nespravedlivé, že tento postup doposud nebylo možné využít u zletilých dětí, které pro úspěšné zvládnutí studia rovněž potřebují stabilní zázemí a finanční zaopatření,“ uvedl Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů (ČAV).

O řidičský průkaz nepřijde každý

Ztráta řidičského průkazu za neplacení alimentů probíhá tak, že exekutor doručí exekuční příkaz na pozastavení řidičského oprávnění dlužníkovi (povinnému), věřiteli (oprávněnému) a úřadu vedoucímu registr řidičů. Dlužník musí dostat oznámení dříve než registr.

Dlužník má možnost se proti exekučnímu příkazu odvolat, ale uspěje pouze v jediném případě: „Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění.“ (Exekuční řád, § 71a odst. 4)

Potřebuje-li dlužník výživného řidičský průkaz k výdělečné činnosti, a tedy mimo jiné k získání peněz pro placení výživného, nemusí se jeho zabavení obávat. Profesionální řidiči tak účinnému nátlakovému mechanismu unikají.

A samozřejmě v případě úhrady dluhu na výživném je pozastavení řidičského oprávnění také zrušeno.

Teritorialita neprošla

V rámci novely exekučního řádu byl podán též pozměňovací návrh na zavedení teritoriality. To by v praxi znamenalo, že si věřitel nebude moci vybrat soudního exekutora podle svého uvážení, doporučení a zkušenosti, ale byl by mu přidělen soudem podle místa bydliště dlužníka.

Pozměňovací návrh konkrétně uváděl: Exekuci vede exekutor, který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí a sídlo, jehož exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného.“

„Připojit takovou zásadní změnu celého exekučního systému k novele exekučního řádu jako pozměňovací návrh, bez řádného předchozího projednání, považuji za neakceptovatelné a jsem rád, že k tomu tak přistoupili také poslanci při hlasování. O zavedení místní příslušnosti navíc už není přesvědčeno ani ministerstvo spravedlnosti, které po zpracování nezávislé analýzy už dříve uznalo, že teritorialita by znamenala ohrožení vymahatelnosti v České republice,“ uvedl k odmítnutí „teritoriality“ poslanci exekutor Ondřej Mareš.

-Petr Zámečník | Více na Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články