Neřekli vám správné RPSN? Můžete žádat snížení splátek

3. 8. 2015 – 0:34 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Neřekli vám správné RPSN? Můžete žádat snížení splátek
Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (dále RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru a k výpočtu její výše slouží vzorec, který je součástí zákona. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Máte pochybnosti o správnosti výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) ve vaší úvěrové smlouvě? Obraťte se na Českou obchodní inspekci. „Pokud by RPSN nebyla v souladu s požadavky zákona uvedena, má dlužník možnost uplatnit u věřitele nárok na snížení úvěrových splátek,“ říká Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí ČOI.

Jak mají čtenáři chápat definici údaje RPSN?

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (dále RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru a k výpočtu její výše slouží vzorec, který je součástí zákona. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.

Výší RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru a slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny.

Zabývá se Česká obchodní inspekce rovněž problematikou výpočtu RPSN? 

Ano, zabývá, a to zejména v případech, kdy vznikne podezření, například na základě podnětu spotřebitele, že v uzavřené smlouvě není tento ukazatel správně vypočítán, nebo nabídka či reklama spotřebitelského úvěru obsahuje jiný údaj výše RPSN než úvěrová smlouva, kterou na základě reklamy na úvěr spotřebitel uzavřel. 

Při výpočtu RPSN se zohledňuje nejen splácení jistiny a úroků, ale rovněž další platby ostatních nákladů na spotřebitelský úvěr, které musí být dle zákona o spotřebitelském úvěru při výpočtu RPSN vzaty v potaz, přestože zákon tyto platby taxativně nestanoví.

Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele jsou výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit, informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb. Zpoplatněny jsou např. úkony vážící se k uzavření smlouvy, k posouzení žádosti o úvěr, vedení úvěrového účtu, převod peněžních prostředků, a také vedení účtu, dále pojištění nebo záruka splacení úvěru pro případ smrti dlužníka, jeho invalidity či pracovní neschopnosti, atd.

Může si čtenář na webových stránkách ČOI vypočítat správnost výpočtu RPSN v rámci spotřebitelského úvěru?

Pro lepší informovanost spotřebitelů jsou na stránkách ČOI uvedeny vzorové příklady výpočtu RPSN. Kromě doporučení jak postupovat při uzavírání smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a na co si dát pozor, zde najdou odpovědi i na časté dotazy týkající se zákona o spotřebitelském úvěru. Co se týče možnosti spotřebitele spočítat si RPSN nebo si ověřit jeho správnost, je nejvhodnější použít k výpočtu počítačový program určený pro tento účel, a to vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací.

Na webu ČOI je k dispozici odkaz na novou verzi kalkulátoru RPSN na www-stránkách Evropské komise, jež odpovídá současnému konsolidovanému znění, tj. Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Návod k použití kalkulátoru RPSN je v českém i v anglickém jazyce (ve formátu PDF).

Provádí Česká obchodní inspekce zvýšené množství kontrol správného výpočtu RPSN?

Povinnost věřitele stanovit RPSN a seznámit s tímto ukazatelem spotřebitele je pouze jednou z mnoha povinností vůči potenciálnímu dlužníkovi, které mu ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Proto jsou kontroly ČOI směrovány na dodržování různých ustanovení zákona a kontrola RPSN je jednou z nich.

Nelze proto hovořit jednostranně o zvýšeném množství kontrol správného výpočtu RPSN, ale o plnění podmínek zákona, vztahujících se k povinnosti uvádět RPSN jako plnohodnotnou informaci pro zákazníka, zohledňující veškeré náklady na úvěr. Jako taková musí obsahovat všechny předvídatelné náklady, které souvisejí s úvěrem, ať jsou jednorázové nebo opakující se, a to bez ohledu na to, jestli se nazývají poplatek, úrok, provize nebo pojištění.

Sama kontrola správnosti výpočtu RPSN na spotřebitelský úvěr je podmíněna znalostí dalších informaci týkajících se konkrétního spotřebitelského úvěru, které musí být spotřebiteli poskytnuty a bez kterých by nebylo možné správnost RPSN na spotřebitelský úvěr ověřit.

-Celý rozhovor na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.10.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,510 24,630
USD 24,470 24,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články