Míra nezaměstnanosti v září klesla o 2 desetiny na 3,8 % (5,2 % v září 2016). Nezaměstnanost vyrovnala úrovně z léta 2008, ovšem dle dalších ukazatelů je trh práce dokonce na nejvyšším bodě v celé historii ČR od roku 1993 a ukazuje velké přehřívání. Růst ekonomiky stále vytváří silnou poptávku po zaměstnancích, počet volných pracovních míst se poprvé v historii vyhoupl přes úroveň 200 tis. (na 206 tis. z 199 tis.) a na jedno volné místo připadalo na konci září pouze 1,4 osob nezaměstnaných. V říjnu se nezaměstnanost i díky sezónnosti může dostat na dosah 3,5 %.

Zdroj: Atlantik FT