Nezaměstnost je i pozitivní, lidé se bojí o práci a lépe pracují

26. 4. 2011 – 16:39 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nezaměstnost je i pozitivní, lidé se bojí o práci a lépe pracují
Nezaměstnanost vnímá veřejnost nejen jako závažný společenský problém, ale v jisté míře i jako pozitivní jev. Lidé si víc váží práce. | zdroj: NašePeníze.cz

Zatímco v období let 2000 až 2008 podíl lidí bojících se o práci klesal a zdálo se, že ohrožení nezaměstnaností je na ústupu, od roku 2008 na pozadí finanční a hospodářské krize tento podíl opět narostl.

Podle průzkumu agentury STEM se dvě třetiny lidí v ekonomicky aktivním věku v současné době obává nezaměstnanosti.

Někteří nezaměstnaní stejně dělat nechtějí

Lidé ale mají i zkušenost s tím, že někteří nezaměstnaní ve skutečnosti pracovat nechtějí. Určitá míra nezaměstnanosti může mít i pozitivní důsledky v tom, že si lidé práce více váží. Vývoj veřejného mínění ukazuje, že kvůli dopadům hospodářské krize se solidarita s nezaměstnanými v tuzemsku v poslední době posiluje.

Zákoník práce: Jaké změny má přinést velká novela?

 

Podle velké většiny naší veřejnosti má v otázkách řešení nezaměstnanosti i nadále hrát klíčovou roli stát. Vyplývá to z výzkumu společnosti STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který proběhl letos mezi 31. březnem a 8. dubnem. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

<%Anketa62%>

Ještě v roce 2008 byl podíl lidí s kritickým míněním o většině nezaměstnaných mírně nadpoloviční (53 % v roce 2007, 54 procent v roce 2008). V dalších letech, kdy veřejnost začala pociťovat vliv finanční a ekonomické krize, se pohled na nezaměstnané mění. Lidé si uvědomují, že kvůli krizi přibývá lidí bez práce a že jsou mezi nimi i tací, kteří o zaměstnání skutečně stojí.

Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka pro rok 2011

 

Poměrně kritické mínění o nezaměstnaných zaznívá častěji od občanů s dobrým materiálním standardem (44 % kladných odpovědí) a ze 45 procent od stoupenců ODS. Vnímání nezaměstnaných jako lidí bez skutečného zájmu o práci je nejnižší mezi příznivci KSČM a ČSSD (34 procent, respektive 38 %).

Nezaměstnanost vnímá veřejnost nejen jako závažný společenský problém, ale v jisté míře i jako pozitivní jev. Vede totiž k tomu, že si lidé více váží práce a jsou odpovědnější. Určitou míru nezaměstnanosti považuje v tomto ohledu za pozitivní jev 55 procent Čechů.

Názor, že určitá míra nezaměstnanosti je pozitivní jev, protože si díky tomu lidé více váží práce a jsou odpovědnější, zastávají častěji lidé s vysokoškolským vzděláním (62 %), lidé, kteří se svými politickými názory přiklánějí k pravici (69 procent), příznivci ODS (72 %) a TOP 09 (69 procent), a častěji se k němu kloní dobře materiálně zajištění respondenti (61 %). Opačný názor mají častěji stoupenci KSČM (62 procent z nich) a špatně materiálně zajištění lidé (53 %).

Výpověd v práci dobře zvažte, jinak přijdete o velkou část podpory

 

Zhruba 71 procent Čechů se přiklání k názoru, že stát by měl při řešení problému nezaměstnanosti zastávat aktivní roli, že by měl mít povinnost zajistit práci každému, kdo chce pracovat. Největšími zastánci názoru, že by stát měl mít povinnost zajišťovat každému práci, jsou občané se základním vzděláním (80 procent), příznivci KSČM (87 %), ČSSD (76 procent) a lidé špatně materiálně zajištění (82 %).

Opačný názor mají nejčastěji lidé s maturitou nebo vysokoškolským diplomem, živnostníci, podnikatelé, příznivci ODS nebo TOP 09 a lidé s dobrým materiálním standardem (36 procent).

Při změně zaměstnavatele si můžete nevyčerpanou dovolenou převést

 

Podporu v nezaměstnanosti letos dostanete, až vám dojde odstupné

 

Práce je nedostatek, kde vás nejlépe zaplatí? Stále v IT oborech!

 

Německo v následujících letech čeká nápor až 1,2 milionu pracovníků ze zahraničí

-Tomáš Králícek | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,250 24,330
USD 22,270 22,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články