Nové povinnosti pro letecké společnosti v celé EU

23. 12. 2010 – 18:03 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nové povinnosti pro letecké společnosti v celé EU
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Změna se tak týká i statisíců Čechů cestujících letadlem !  

Tento měsíc začíná totiž platit pro všechny letecké společnosti v EU nové Nařízení o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví. Na základě tohoto nařízení musí letecké spolecnosti nově :

- přijmout postupy, aby mohly vypracovat nejpozději do 2 hodin od oznámení nehody letadla ověrený seznam všech osob na palubě a okamžitě po oznámení nehody letadla seznam nebezpečných věcí na jeho palubě

- s cílem umožnit rychlé informování příbuzných o případné nehodě, je nově povinnost nabídnout cestujícím možnost, aby uvedly jméno a kontaktní údaje osoby, která by mela být kontaktována v prípadě nehody letadla. Tyto informace mohou letecké spolecnosti použít pouze v případě nehody a nesmějí je sdělit třetím osobám ani použít pro obchodní účely. Jméno osoby na palubě letadla může být zveřejněno pouze tehdy, pokud příbuzní dotčené osoby na palubě nevznesou námitky

Dále členské státy EU musí na vnitrostátní úrovni vypracovat nouzový plán pro nehody v civilním letectví a zajistit tak komplexnejší a harmonizovanejší řešení nehod na úrovni EU. Tento nouzový plán musí zahrnovat i pomoc obětem nehod v civilním letectví a jejich příbuzným.

**Výše uvedené Nařízení EU bylo přijato dne 20.října 2010, avšak nabylo účinnosti až od tohoto měsíce. Snahou je zajistit všeobecně vysokou úroveň provozní bezpečnosti civilního letectví v Evrope a maximální úsilí ke snížení počtu nehod a incidentů s cílem zajistit důvěru veřejnosti v leteckou dopravu. Konkrétním cílem nařízení je také zajistit vysokou účinnost, rychlost a kvalitu šetření leteckých nehod v evropském civilním letectví mj. vytvořením Evropské sítě orgánů pro šetrení v civilním letectví.

Každý stát EU musí na základě tohoto nařízení zajistit, aby šetření nehod byla vedena nebo kontrolována stálým vnitrostátním orgánem pro šetření v civilním letectví, který je funkčně nezávislý zejména na leteckých úřadech odpovídajících za letovou způsobilost, za vydávání osvědčení a licencí a za řízení letového provozu nebo provoz letište, pričemž národní orgány vytvoří spolecně Evropskou síť orgánů pro šetrení v civilním letectví. Toto Nařízení EU se vztahuje na nehody a incidenty, ke kterým došlo na území členských států EU, a na nehody mimo území EU, kterých se účastní letadla provozovaná společností usazenou v EU, pokud nejsou šetřeny třetí zemí.

Povinnost poskytnout informace o osobách a nebezpečných věcech na palubě se vztahuje na letecké společnosti usazené v EU provozující lety s odletem ci příletem na letište v EU a na letecké společnosti třetích zemí provozujících lety s odletem z EU. Obdobná povinnost leteckých společností nabídnout cestujícím možnost poskytnout kontaktní údaje existuje již v USA, kde cestující obdrží príslušný formulář pri odbavení na letišti a má možnost jej vhodit před odletem vyplňený do zvláštního boxu, který je následně otevřen pouze v případe nehody.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články